سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

موضوع:کمک بارداری چیست-کمک بارداری تامین اجتماعی چیست

سوال: کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی چیست؟

جواب-در صورتی که بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد یک سال قبل از بارداری 60 روز بیمه داشته باشد، به شرط عدم اشتغال می تواند از بیمه بارداری تامین اجتماعی استفاده نماید. میزان کمک هزینه دو سوم آخرین حقوق بیمه شده می باشد که تا دوازده ماه بر اساس ماده 63 قانون تامین اجتماعی می باشد.

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)