کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه

چنانچه در محدوده صادقیه می نشینید و نیاز به کلینیک روانشناسی دارید با ما تماس بگیرید. متخصصین مرکز ما دارای تحصیلات مقطع دکتری در رشته روانشناسی می باشند و آماده پاسخگویی به نیازهای روانشناسی هموطنان هستند.

کارامدی مشاوره پیش از ازدواج-کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی

متخصصان علم خانواده درباره کارآمد بودن آموزش های قبل از ازدواج اطمینان دارند. زوج هایی که در این برنامه شرکت داشتند نگرش مثبتی به آموزش پیش از ازدواج و آثار آن دارند و آن را روی داد ارزشمند  می دانند .آموزش های قبل از ازدواج اولویت های اساسی در برنامه های پیشگیری از نا به هنجاری فردی و خانوادگی کاهش میزان طلاق و افزایش میزان رضایتمندی  زندگی زناشویی است و افراد می‌توانند از طریق نهادهای اجتماعی مراکز مطالعات خانواده مراکز مشاوره برای مشارکت فعال در برنامه های قبل از ازدواج ترغیب شوند .کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی

هدف از آموزش قبل از ازدواج

به طور کلی هدف از آموزش قبل از  ازدواج آن است که زوج‌ها وارد فرآیند آموزش مهارت ها و شکل گیری اندیشه ها و نگرش های شوند تا روابط به هنجار بعدی آنها را بهبود بخشند.  آموزش می‌تواند از طریق ارائه متون مختلف سمینار ها سخنرانی ها کلاس های درس و جلسات آموزش فردی و گروهی و یا کارگاه آموزشی با حضور زوجین متخصصان روانشناسی و مشاوره ارائه شود.کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی

کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی
کلینیک تخصصی روانشناسی در صادقیه-کلینیک تخصصی روانشناسی

عوامل طلاق

مطالعات صورت گرفته نشان می دهد یکی از عوامل نارضایتی زوجین که بعضا به طلاق منجر می‌شود شکاف بین انتظارات و توقعات ذهنی قبل از ازدواج و مواجهه با واقعیت عینی بعد از ازدواج است. همچنین برخی از محققین مدعی هستند که نگرش به ازدواج متغیر کلیدی در فهم جریان تغییرات قابل مشاهده در رفتار جوانان و عبور از دوره نوجوانی آنها است.

تحقیقات متعدد عوامل مختلفی که در ظرفیت ایجاد روابط صمیمانه نقش دارند را بررسی کردند یکی از این متغیرها انتظار فرد از ازدواج است منظور از  انتظار فرد از ازدواج میزان خوشنودی یا نا خوشنودی رضایت یا نارضایتی و احتمال طلاق است که فرد برای ازدواج خود پیش بینی می کند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)