چگونگی رجوع از هبه

چگونگی رجوع از هبه

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که رجوع از هبه چیست و چه زمانی میتوان این کار را انجام داد ؟برهم زدن یک طرفه عقد را رجوع میگویند و در این مورد یعنی برهم زدن عقد هبه توسط واهب یا همان هبه کننده.

شرایط رجوع از هبه چیست؟

در قانون مدنی عقود و قرار داد های مختلفی وجود داردند که یکی از آنها عقد هبه میباشد. حالا میخواهیم بدانیم عقد هبه چیست؟عقد هبه به معنای واگذاری مالی به دیگری بصورت رایگان است یعنی تملیک مال به دیگری بصورت رایگان.اما در یکسری از مواقع ممکن است فاعل(واهب _هبه کننده) از این تملیک مجانی خود پشیمان شود و بخواهد مال مورد هبه را پس بگیرد که به این عمل رجوع از هبه میگویند.

فی الحال مطابق با قانون مدنی این عمل(رجوع از هبه) فقط در یکسری موارد با یکسری شرایط امکان پذیر است در نتیجه بهتر است قبل از عقد هبه با یک وکیل دادگستری مشورت کنید تا بعد از عقد پشیمان نشوید .

تلفن مشاوره با وکبل دادگستری از طریق واتساپ در زمینه عقد هبه و رجوع از آن 02186128670می باشد

هبه چیست؟

چگونگی رجوع از هبه

مطابق با قانون مدنی (هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگر تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر متهب و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.درنتیجه با توجه به تعریف قانون مدنی عقد هبه همان هدیه دادن است و هبه یعنی دادن مالکیت مال خود به دیگری آن هم بطور مجانی.

چه اموالی را میتوان هبه کرد؟

بطور کلی از قدیم تا به حال در سنت ایرانیان هدیه دادن و هدیه گرفتن امری پسندیده و زیباست هدیه میتواند هر چیزی هرچند کوچک باشد میتواند یک کالای ارزشمند یا یک مال کوچک و یا یک تعهد مالی باشد.اما مهم این است که مالی که واهب به هبه گیرنده یا همان متهب میدهد از آن خودش باشد و نیمتوان مال دیگری را هبه کرد.بطور کلی هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملیک داشته باشد به شرط آنکه از اموال واهب باشد قابلیت هبه دارد.

رجوع از هبه

در یکسری شرایط خاصی هدیه دهنده(هبه کننده_واهب) میتواند عقد هبه را فسخ کند یا به عبارت دیگری از آن رجوع کند.نکته اینجاست که فقط در یکسری شرایط مطابق قانون امکان پذیر است و در  یکسری موارد نمیتوان از آن رجوع کرد.

در غیر این موارد رجوع از هبه امکان پذیر است

چگونگی رجوع از هبه

مطابق با قانون مدنی در این موارد نمیتوان از هه رجوع کرد که در ماده 803 ق.م این موارد مورد برسی قرار گرفته است:

1)گیرنده هبه پدر و مادر یا اولاد واهب باشند

2)مال موهوبه از بین رفته باشد(دیگر موجود نباشد) یا مالکیت آن به دیگری داده شده باشد.

3) در مال موهوبه تغییراتی حاصل شده باشد که آ«را از حالت اولیه خارج کرده باشد

4)هبه معوض بوده باشد و عوض ان نیز دریافت شده باشد

*در غیر این موارد میتوان از هبه رجوع کرد.

حالا سوال اینجاست که اگر گیرنده مال یا همان متهب با رجوع مخالف باشد و مال راپس ندهد  تکلیف چیست؟

در اینجا واهب باید اقدام به ثبت دادخواست بابت رجوع از هبه نماید

مراحل طرح دعوی در زمینه رجوع از هبه

چگونگی رجوع از هبه

1)تشکیل ثنا و گرفتن حساب کاربری در دفاتر خدمات قضایی سرسر کشور

2)ارسال اظهار نامه تنظیمی توسط وکیل دادگستری به متهب بابت رجوع از هبه

3) تقدیم دادخواست توسط وکیل دادگستری به دادگاه حقوقی از طریق سامنه عدل ایران یا دفاتر خدمات قضایی

4)رسیدگی توسط مراجع قضایی و صدور رای

آیا باصدور رای کار پایان میابد؟

رسیدگی و اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه پایان کار نیست .

با اعلام ختم دادرسی قاضی یا در همان جلسه رای صادر میکند یا حدکثر یک هفته پس از ختم دادرسی رای صادر می نماید.پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین کسی که از صدور رای متضرر شده است میتواند ظرف بیست روز  اگر در ایران باشند و ظرف دوماه اگر در ایران نباشنداعتراض خود را به مرجع تجدید نظر اعلام دارد

البته تجدید نظر خواهی نیز در همه موارد ممکن نیست و فقط در صورتی ممکن است ; که مال موهوبه بیش از سه میلیون ریال ارزش مالی داشته باشد.در صورتی که مال موهوبه کمتر سه میلیون ریال ارزش داشته باشد و یا در مهلت های ذکر شده تجدید نظر خواهی نشود حکم قطعی و اجرا خواهد شد و مال موهوبه پس گرفته میشود.

ثبت رسمی هبه

قانون ثبت عقد را هبه را همانند عقود دیگردر دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است ; اما بهتر است هبه هم مانند عقود دیگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ; تا عقدی محکم تر و بدون ایراد باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)