چگونه می توانم اقامت دائم در ترکیه بگیرم؟

چگونه اقامت دائم ترکیه را بگیریم
درخواست اجازه کار از ترکیه

اتباع خارجی دارای مجوز اقامت معتبر که حداقل 6 ماه اعتبار دارند ، به جز مجوز اقامت برای اهداف آموزشی ، می توانند مستقیماً به وزارت کار و تأمین اجتماعی مراجعه کنند و در خواست اقامت در ترکیه نمایند. اجازه اقامت را می توان از اداره محلی پلیس دریافت کرد.

جهت مشاهده وکیل مهاجرت به ترکیه بر روی لینک زیر کلیلک کنید:

وکیل مهاجرت به ترکیه 

چگونه اقامت دائم ترکیه را بگیریم
چگونه اقامت دائم ترکیه را بگیریم

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)