سوال:چه کسانی مشمول بیمه درمانی تامین اجتماعی می باشند؟

پاسخ :علاوه بر بیمه شده زن وی مشمول می باشد. همچنین شوهر بیمه شده در صورتی مشمول می باشد که قادر به کارنباشد و سنش بالای 60 سال باشدو یا اینکه طبق نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی از کار افتاده باشد.

فرزندان زیر 18 سال و دختر تا 20 سال مشروط به شوهر نکردن و بالای آن مشروط به اشتغال تحصیل

پدر و مادر فرد درصورتی که پدر بالای 60 و مادر بالای 50 سال باشد و مستمری بگیر تامین اجتماعی نباشند می توانند از دفترچه بیمه استفاده کنند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)