سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مهدی به وجود می‌آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر قابل تفکیک می باشد.

تعداد کارمندان کمیسیون -وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از پنج نفر کارمند دانا و آگاه به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و دو نفر از کارمندان دانا و آگاه وزارت امور اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر تشکیل می شود.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مواردی که ما به اختلاف به مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی یا در مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم الاجراست و مازاد آن در سایر موارد مذکور در قانون ظرف بیست روز از سوی طرفین قابل تجدید نظر است.وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی
وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

کمیسیون تجدید نظر گمرکی

کمیسیون تجدید نظر از رئیس کل دیوان محاسبات یا یکی از معاونان کل گمرک یکی از قضات عالی رتبه انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق تشکیل می شود. رای این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است ۲ رأی کمیسیون در موارد مشابه نیز ملاک عمل خواهد بود.وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

وکیل گمرکی-وکیل اختلافات گمرکی-وکیل دعاوی گمرکی

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)