سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل کیفری خوب-وکیل کیفری تهران-وکیل کیفری در تهران

مقاله بعد بازداشت غیرقانونی یست و دوم قانون اساسی بیان می‌دارد حیثیت جان مال و حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند اصل سی و دوم قانون اساسی بیان می دارد هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و در اکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گرددوکیل کیفری خوب-وکیل کیفری تهران-وکیل کیفری در تهران

متخلف از این است طبق قانون مجازات می‌شود اصل سی و سوم قانون اساسی نیز بیان می‌دارد هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد قوانین عادی در راستای تبعیت از قانون اساسی ضمن تعیین موارد ممنوعیت و یا محدودیت آزادی رفت و آمد هرگونه تعرض خلاف قانون را جرم و مرتکب را حسب مورد مستحق مجازات دانستند جرایم علیه آزادی رفت و آمد را می توان به سه گروه تقسیم کردوکیل کیفری خوب-وکیل کیفری تهران-وکیل کیفری در تهران

گروه نخست شامل سلب آزادی تن است که تحت عناوین سلب آزادی شخصی افراد ملت توقیف یا دستور بازداشت موضوع ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی توقیف حبس یا اقوام موضوع ماده ۵۰۰ ۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد گروه دوم شامل جرایم تحدید آزادی تن است که شامل تبعید ممنوعیت از اقامت در محل مورد علاقه و مجبور کردن به اقامت در محلی است که مرتکب به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و به عنوان محروم کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی موضوع اصل سی و سوم قانون قابل مجازات خواهد بود یا گروه سوم که از موارد قبلی جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و موارد مشابه است.وکیل کیفری خوب-وکیل کیفری تهران-وکیل کیفری در تهران

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)