سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

شرح ماده 100 شهرداری

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در اسفند ۱۳۴۵ به قانون شهرداری الحاق گردید مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شوره ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد به وسیله مامورین جلوگیری به عمل آورد

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید. .

ترکیب کمیسیون ماده 100

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در موارد مذکور که قطع تاسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون که با توجه به اصلاحات سال ۱۳۵۲ مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای انجمن شهر شورای اسلامی شهر به انتخاب انجمن شورا تشکیل می شود مطرح می گردد .

رسیدگی در کمیسیون ماده 100

کمیسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید . این رأی ظرف ۱۰ روز قابل شکایت در کمیسیون تجدیدنظر است .وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77

درباره شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد .رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.البته به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده صد نیز قابل تجدید نظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می باشد .

وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77
وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده ۷۷

صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری  -وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77

به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری در مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود و رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور دادگستری و انجمن شهر شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.  کمیسیون طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا در اجرای ثبت بر اساس اجراییه که مرجع اخیر صادر می‌نماید به مورد اجرا گذاشته می‌شود .وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 77

اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون با توجه به قسمت ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در این مرجع می باشد.

 

 

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)