فهرست مطالب

وکیل کلاهبرداری-وکیل برای کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری در تهران

شروط جرم کلاهبرداری

سه شرط مهم برای کلاهبرداری عبارت است

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

الف متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

ب- فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده جرم  می باشد.

همچنین تعلق مال برده شده به دیگری از شروط مهم تحقق جرم کلاهبرداری است .

در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که اگر وسیله مورد استفاده شخصی مرتکب به هیچ وجه متقلبانه محسوب نشود حکم کلاهبرداری مورد نخواهد داشت/ بنابراین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.

بنابراین اگر عاریه گیرنده با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مورد عاریه  از او به سرقت رفته است و به تبع آن مال متعلق به عاریه دهنده را تصاحب کند عمل وی را نمی توان کلاهبرداری دانست.

  اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه

برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم نیست که هر آنچه که کلاهبردار انجام می‌دهد متقلبانه باشد و به عبارت دیگر تنها علت تحصیل مال توسط وی توسل به وسایل متقلبانه بوده باشد و غالباً هم آنچه که موجب فریب می شود اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه است .وکیل کلاهبرداری-وکیل برای کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری-وکیل برای کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری در تهران
وکیل کلاهبرداری-وکیل برای کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری در تهران

 عنصر روانی کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری-وکیل برای کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری در تهران

از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود .منظور از سوء نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسایل متقلبانه است .

به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود در استفاده از آن هم داشته باشد.

باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود در استفاده از آن هم داشته باشد .

پس هرگاه کسی به اشتباه ولی صادقانه معتقد به غیر متقلبانه بودن وسایل مورد مورد استفاده خود باشد  وقتی از مردم برای خانه سازی پول می‌گیرد ولی واقعا قصد خانه سازی داشته باشد و فکر کند که از عهده این کار بر می آید و یا وسایل   تقلب آن در حالت هوشیاری مثلا مستی کامل یا تحت تاثیر هیپنوتیزم صورت گرفته باشد رکن سوء نیت عام متزلزل خواهد شد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)