فهرست مطالب

وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 و 02186129208 تماس حاصل فرمایید.

قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی-وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی

قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با اجرای این قانون که تا پنج سال جنبه آزمایشی داشت اصلاحات ارضی به مرحله نهایی خود رسید. مالکیت جمعی و مشترک جایگزین مالکیت فردی شد و با  قدرت دولت جای سودجویی های خصوصی را گرفت.وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی

  به موجب این قانون که به نوبه خود انقلابی در حقوق مالک و نظام سرمایه داری بود، وزارت  اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تدریج در واحدهای روستایی شرکت های سهامی زراعی تشکیل می‌دهد.این شرکت‌ها به کشاورزان خرده مالک آن تعلق دارد و بر اساس اصول بازرگانی اداره می شود و دولت بر آن نظارت مستمر دارد.

رسیدگی به اختلافات سهامداران

به اختلافات سهامداران و کارکنان شرکت با مدیران، هیئت نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی رسیدگی می‌کند و دولت با اعطای وام و کمک های مالی و فنی از این شرکت ها حمایت می کند.

وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی
وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی

تشکیل شرکت های سهامی زراعی

مواد ۸ و ۱۳ ۸ به موجب ماده ۶ این قانون در مناطقی که تشکیل شرکت های سهامی زراعی اعلام می شود، در صورتی که حداقل ۵۱ درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر تشکیل شرکت امتنان نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی مستنکف این اقدام لازم را انجام خواهد داد . با تشکیل شرکت های زراعی مالکیت زمین ها به این شخصیت حقوقی واگذار می‌شود و کشاورزان و خود مالکان فقط مقداری سهم به دست می آورند. به تبصره ماده دوم این قانون دقت کنید: در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم از اراضی را که در اختیار دارند به شرکت واگذار می نمایند. متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط به ارزش عوامل زراعی تعدادی از سهم سهام شرکت را که وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی بر اساس مقررات پیش بینی شده در اساسنامه این شرکت ها موضوع ماده ۵ این قانون تعیین می نماید دریافت خواهند نمود .وکیل کشاورزی-وکیل زمین کشاورزی-وکیل متخصص کشاورزی

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)