فهرست مطالب

وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

مقدمه

در خصوص بحث پناهندگی یک اصل کلی وجود دارد و آن ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر می باشد این ماده بیان می نماید که هر کس که در معرض شکنجه یا تعقیب و آزار است و به دنبال پناهگاهی است می تواند در کشورهای دیگر پناهگاه اختیار نماید.وکیل امور پناهندگی کانادا-وکیل پناهندگی کانادا

این اصل هم در کشور کانادا و هم در سایر کشورها قابل اجرا می باشد.وکیل امور پناهندگی کانادا-وکیل پناهندگی کانادا

شرایط پناهندگی

بنابراین کسی می تواند پناهندگی درخواست نماید که در معرض خطر در کشور خود باشد خطر هایی از قبیل شکنجه اعدام حبس و غیره. شخصی که می خواهد از کشور کانادا پناهندگی درخواست نماید ابتداً باید خود را به آن کشور رسانده باشد، پس از اینکه فرد به کشور کانادا رسید از چند طریق می تواند درخواست پناهندگی خود را ارائه دهند .  این فرد یا از طریق افسر اداره خدمات مرزی در فرودگاه یا مرزی  که وارد کانادا شده است باید درخواست خود را ارائه دهد درخواست خود را به اداره شهروندی و مهاجرت کانادا تحویل دهد.

مقدمات پناهندگی

همانطور که در مقالات پیش گفته شد زمانی که فرد برای مهاجرت به کشور کانادا وارد میشود و قصد پناهندگی دارد باید قبلا مدارک خود را آماده می نمود. بنابراین ایشان هم باید مدارک دائر بر علت پناهندگی خود را ارائه دهد مثلاً مدرک ارائه دهد که در کشور خود مورد شکنجه و آزار واقع شده و ماندن در آن کشور برای وی سخت و غیر ممکن است .همچنین وی باید تمام فرم های موجود در بسته مهاجرت پناهندگان را نیز به افسر مرزی اداره مهاجرت ارائه دهد .

اهمیت تهیه مدارک در پناهندگی

دو نکته حائز اهمیت آن است که اگر فرد این فرم ها را تکمیل نکرده باشد وقت مصاحبه به وی داده نمی شود.پروسه پذیرش فرم ها بدین صورت است که اداره مهاجرت فرم  را بررسی می‌کند و اگر پذیرفت فرم ها را به هیئتی به نام هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا ارسال می‌کند. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا نیز به شما تاریخی برای مصاحبه حضوری می دهد. نواقص کار شما و فرم های شما را به شما اعلام می کند و شما به مدت ۱۵ روز فرصت خواهید داشت نواقص مربوط را برطرف کنید و مجدداً مدارک را به هیئت پناهندگی و مهاجرت کانادا موسوم به irb ارائه کنید.

بنابراین از آنجایی که در ابتدا افسر مربوطه و سپس هیئت پناهندگی و مهاجرت کانادا تایید یارد شرایط پناهندگی را می نمایند تنظیم صحیح مدرک و آماده کردن آن قبل از ورود به کانادا حائز اهمیت می باشد.وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

پروسه پناهندگی پس از تائید

پس از تأیید هیئت مزبور دادگاه اداری در کانادا که رسیدگی به امور پناهندگی و حکم در این مورد را بر عهده دارد برای شما حکم پذیرش یا عدم پذیرش صادر می کند  اگر فرد قبلاً توسط هیئت مربوطه درخواست شرط شده باشد مجددا نمی تواند درخواست پناهندگی بکند همچنین است اگر فرد قبلا درخواست پناهندگی به هیئت مذکور را داده باشد تا قبل از تعیین تکلیف درخواست قبلی نمی تواند درخواست جدیدی را مطرح کند ونیز کسی که درخواست پناهندگی داده نباید به دلیل فعالیت های مجرمانه نقض حقوق بشر در کشور خود متهم شده باشد.

راههای پناهندگی به کانادا-وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

علاوه بر اینکه شما از طریق افسر مرزی و سپس هیئت فوق می توانید درخواست پناهندگی بدهید از طریق دادگاه فدرال کانادا نیز می توانید درخواست پناهندگی بدهید و همچنین از طریق شورای مهاجرت و پناهندگی کانادا نیز این درخواست قابل پذیرش می باشد .وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا
وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

پناهندگی قبل از ورود به کانادا-وکیل پناهندگی کانادا-وکیل امور پناهندگی کانادا

اما یک دسته از متقاضیان پناهندگی هستند که قبل از ورود به کانادا می توانند درخواست پناهندگی بدهند . این درخواست از طریق سایت مهاجرت رسمی کانادا قابل ارائه می باشد اما چه کسانی می توانند از این درخواست استفاده کنند؟

02186128670

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)