سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

 

 

جهت تعیین وقت به واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

شرط تاجر بودن-وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

هر شخص که تاجر تشخیص داده مشمول مقررات ورشکستگی می شود. بدیهی است  اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناخته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌شوند، ولی اشخاصی که طبق مقررات استخدامی اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند و ممنوعیت از تجارت که مستلزم مجازات‌های انتظامی و کیفری است مانع ورشکستگی آنها نمی شود.وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

تاجر فوت کرده -وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

مورد بعد تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت گردد مشمول مقررات ورشکستگی می شود.همچنین تاجری که فوت کنند تا یک سال بعد از فوت اگر معلوم شود در زمان حیات ازعهده  بدهی خود برنمی آمده است مشمول مقررات ورشکستگی می شود .کسانی که به وسیله دیگران تجارت می‌کنند اغلب نام خود را پنهان کرده و تجارت را به نام کسانی که توانایی مالی ندارند انجام میدهند قانون تجارت ایران نسبت به اینگونه اشخاص صراحتی ندارد.وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

رویه قضایی اغلب کسی را که تجارت خود را به نام دیگری انجام می دهد مسئول می شناسد. شرکت‌های تجاری چون تاجر شناخته می‌شوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند ولی شک ها و مدیران آنها چون اصولاً تاجر نیستند مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی
وکیل ورشکستگی تهران-وکیل برای اعلام ورشکستگی

ورشکستگی مدیران شرکت های تجاری

مدیران شرکت های تجاری اصولا چون سمت نماینده و وکیل شخص حقوقی را دارا می باشند تاجر شناخته نمی شوند.

اثر حکم ورشکستگی

اعلام ورشکستگی به کلیه امور تاجر مربوط می شود. بنابراین اگر تجارتخانه تاجر دارای شعب متعدد ای باشد ورشکستگی تاجر به کلیه شعب سرایت میکند. این موضوع مخصوصا در مورد شرکتهای بزرگ که در نقاط مختلف شعبه دارند اهمیت دارد. اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد وسایل شعب شرکت مشمول مقررات ورشکستگی نشده باشند اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند مانند این است که خود شرکت در انجام تعهدات خود قصور کرده است و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده به سایر شعب می‌سراید خواهد نمود یعنی اداره تصفیه ورشکستگی اداره کل امور شرکت را تحویل خواهد گرفت و دو این مطالبات را تسویه خواهد نمود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)