سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح   و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ارکان جرم افتراء در مواد مخدر-وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

ارکان و خصوصیات این جرم عبارتند از 1- نفس عمل مرتکب متهم کردن دیگری به یکی از جرایم قانون مذکور است و برخلاف افتراء موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی وسیله شرط نیست و عمل مرتکب حرام است از اینکه تصریح یا تلویح واقع شود.

2- اتهام منتسبه باید خلاف واقع باشد و شرط برائت متهم اثبات صحت اسناد است. سوم موضوع عمل انتسابی ارتکاب یکی از جرایم قانون فوق از سوی دیگری است از جمله کشت خشخاش وارد کردن ارسال تولید ساخت انواع مواد مخدر نگهداری حمل خرید توزیع اختفاء ترانزیت عرضه و فروش مواد مخدر اعتیاد و اقامه  ادله جرم   قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری به  تولید ساخت خرید و فروش نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت استعمال مواد مخدر

نوع جرم افتراء به مواد مخدر

این جرم عمدی و مرتکب باید عالم به بیگناهی طرف باشد و در انتصاب نیز قاصد باشد. انگیزه مرتکب موثر در وقوع جرم نیست.

وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج
وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

مجازات جرم افتراء به مواد مخدر-وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

مجازات مرتکب ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. این قانون   که در مقایسه با مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خاص موخر محسوب می‌شود متضمن این ایراد مهم است که مجازات آن نسبت به هر دو ماده اخیر کم است و این در حالی است که در بعضی از مسائل این جرم مجازات جرم انتسابی اعدام است. مانند کشت خشخاش در مرحله چهارم یا خرید مواد مخدر بیش از ۲۰ کیلوگرم موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۵.وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

به عبارت روشن‌تر اگر کسی به دیگری ارتکاب جرم ترک انفاق را نسبت دهد هرگاه نتواند بدهد دادگاه می‌تواند حسب مورد او را محکوم به دوسال حبس نماید ولی مجازات انتساب جرایم مواد مخدر که اکثر آنها مجازات‌های سنگینی در پی دارند و از جمله جرایمی هستند که محکومیت و قباحت اجتماعی آنها بسیار شدید است حداکثر ۷۴ ضربه خواهد بود.وکیل مواد مخدر در تهران-وکیل مواد مخدر در کرج

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)