سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

اختیار تعیین مهر

در صورتی که اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد کسی که زو جین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب می‌نمایند داور در این امر است و نمی‌توانند او را از سمت خود عزل کنند.وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

زوجین  می‌توانند توافق کنند و دیگری را جای او انتخاب کنند همچنان که می توانند  کسی را تعیین کنند.وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

انتخاب ثالث برای مهر

زوج یا شخص ثالث یادآور های متعدد که برای تعیین مقدار مهر انتخاب شدند می توانند هر چیزی که ارزش مالی دارد اگرچه ناچیز هم باشد مهر زوجه قرار دهند.وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

همچنانی که اشخاص مذکور می توانند مال پر ارزشی را تعیین کنند وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان.وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

اختیار تعیین مهر با زن-وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

به دستور ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیش از مهرالمثل تعیین نماید.چنانچه زوجه کمتر از مهرالمثل یا به مقدار آن معین نماید حکم زوج نافذ است و هر گاه بیشتر معین کند و زوج آن را بپذیرد مانند آن است که توافق در تعیین مقدار مهر کردند.   نیز می تواند آن را نپذیرد.

وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان
وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

هرگاه دعوای مذکور به دادگاه رجوع شود دادگاه به استناد ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی تا مقدار مهرالمثل را تقلیل می دهد. در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر از طرف داور زوجه خود را طلاق دهد یا نکاح فسخ شود و یا یکی از زوجین فوت نماید داور پس از انحلال نکاح مهررا معین خواهد نمود زیرا داوری مطلق است به انحلال نکاح آن را از بین نمی بردوکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان.وکیل مهریه رشت-وکیل مهریه اصفهان

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)