سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل مهریه تهران-وکیل متخصص مهریه-وکیل پایه یک مهریه

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

بطلان مهر

در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد .چنانکه مرد کیسه ای مملو از پول طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمیداند چه مقدار است مهر زن قرار دهد یا آنکه پس از نگاه معلوم شود شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد .

دلیل بطلان مهر

دلیل این امر چنان که گذشت آن است که در حقیقت نکاح دائم عبارت است از زوجیت و مهر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوضی نیست تا بتوانم هر سرایت در نکاح کند. بر عکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً   ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت  برای مشتری حاصل نمی‌شود هم چنانی که پول در ملکیت فروشنده نیست چون لازمه رابطه معاوضه حقیقت است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی هرگاه در آن مهر معین شود عقد مرکب است.

 حق حبس در مهر

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و روح ماده ۳۷۷ قانون مدنی شوهر می تواند از پرداخت مهر امتناع نماید تا زن تمکین کند، چنانچه گذشت حق حبس برای هر یک از طرفین نتیجه عقود معاوضی است. موقعیت مهر از جنبه مالی نکاح در مقابل تمکین در حکم عوض است.بنا براین همانگونه که زن می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند شوهر نیز میتواند از دادن مهر امتناع کند تا زن از او تمکین کند.

حق حبس مهر برای مرد در صورتی است که عقد نکاح مطلق باشد و برای تمکین مدت قرار داده نشده باشد و اگر چنانچه به جهتی از جهات برای آن مدت قرار دهند شوهر از حق حبس خود نسبت به مهر صرف نظر نموده است.

مثلاً چنان که معمول است ولی دختری که ضعیف و بیمار است و یا آنکه در دبیرستان اشتغال به تحصیل دارد برای آن که دوره دبیرستان را تمام کند در عقد نکاح شرط می کند که پس از یک سال یا بیشتر نزدیکی به عمل آید .در این  صورت چنانچه دختر مطالبه مهر خود را کند شوهر نمی‌تواند پرداخت آن را موکول به تمکین کند.

وکیل مهریه تهران-وکیل متخصص مهریه-وکیل پایه یک مهریه
وکیل مهریه تهران-وکیل متخصص مهریه-وکیل پایه یک مهریه

پرداخت مهر قبل از تمکین

در صورتی که شوهر قبل از تمکین زن مهر او را پرداخت کند طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی حق حبس خود را ساقط نموده است.

هرگاه زن قبل از دریافت مهر خود به اکراه و اجبار تمکین از شوهر کند می تواند سپس از حق حبس خود استفاده کند زیرا حق امتناع از ادای وظایف زوجیت در اثر عقد پیدا شده است و بدون کسری قانون یا قصد اسقاط از طرف دارنده آن ساقط نمی شود.

بنابراین زن میتواند پس از رفع اکراه از ایفای وظایف زناشویی امتناع کرده تا مهر خود را دریافت کند .

حق حبس

هر گاه قبل از آن که زن تمکین کند به وسیله اکراه مهر خود را از شوهر بگیرد شوهر دیگر نمی تواند استرداد آن را از زن بخواهد زیرا مهر در اثر عقد ملک زن می شود و شوهر نمی تواند آن را از مالک مسترد کند اگر چه به وسیله اکراه بدون داشتن حق اخذ آن را به دست آورده باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)