سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن

فهرست مطالب

معدن در اراضی مواتوکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن-

اگر معدنی در اراضی موات و مباحث یافت شود ملکی کسی است که آنرا حیازت کرده است و به اعتبار آن می توان معادن را در پاره‌ای موارد از مباهات دانست .

ولی با تصویب قانون معادن این وضع گردون شده است و در حقوق کنونی هیچ یک از معادن را نباید در شما شمار اموال مباح آورد.وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن

دسته بندی معادن

در قانون معادن مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ مواد معدنی به سه طبقه تقسیم شده طبقه اول مواد معدنی که معمولا به مصرف ساختمانی و صنایع مربوط به آن میرسد: مانند سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر و خاک رس و ماسه و امثال اینها

طبقه دوم مواد معدنی فلزی مانند آهن و مس و سرب و سوخت های جامعه نظیر زغال سنگ و آب های معدنی و نمک طعام و نیترات ها و فسفات ها و خاک سرخ گوگل و پنبه نسوز و گرافیک و امثال آن ها و سنگهای قیمتی مانند الماس و زمرد و یاقوت و امثال آنها

طبقه سوم کلیه مواد نفتی غیر گازهای طبیعی و مواد رادیو اکتیو مانند رادیوم اورانیوم و کلیه مواردی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار رود .

شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن
وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن

معادن شخصی

معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق به صاحب آن است جز اینکه بهره برداری باید با اجازه اداره کل معادن انجام شود. معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است .

معادن دولتی- وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن

اکتشاف  و بهره برداری از معادن طبقه دوم یا به طور مستقیم توسط دولت انجام می‌شود یا به موجب پروانه به اشخاص و موسسات واگذار می گردد.وکیل معدن-قانون ثبت معدن-قانون معدن کاری-وکیل متخصص معدن

معادن طبقه سوم میز متعلق به دولت از ملکی که معدن در آن واقع شده یا برای استخراج آن مورد نیاز است به دولت فروخته خواهد شد .

وضعیت حقوقی معادن

بنابراین معادن واقع در اراضی موات و مباحث ملک دولت است و سایر معادن نیز یا طبق ماده ۱۶۱ قانون مدنی به تبع زمین مال اشخاص است یا به دلیل اهمیتی که دارد از اموال دولت محسوب میشود دو از طرفی چون معادن را نمی توان از اموال عمومی و مشترکات دانست باید پذیرفت که در حال حاضر معدن همیشه دارای مالکیت خاص و معین است .

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)