سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

حق انتفاع در عقد وقف-وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

در عقد وقف حق انتفاع به طور م موبد برای صاحبان آن برقرار می شود و به همین جهت رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع میگردد.

ماهیت عقد وقف-وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

عقد وقف به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد یکی از عقود معین است و ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف آن می گوید وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

مقصود از حبس در عقد وقف

مقصود از حبس نگهداری مال و و جلوگیری از نقل و انتقال آن است .بنابراین بعد از وقف مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند و نه موقوف علیهم می تواند عین موقوفه را بفروشند.

فروش موقوفه

تنها موردی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آباد کردن آن ممکن نگردد یا بیمه خونریزی بین موقوف علیهم برود قانون فروش آن را به طور استثنایی مجاز شمرده است .

تسبیل منافع در وقف

منظور از تسبیل منافع آن است که مالک از استفاده خصوصی مال چشم بپوشد و منافع آن را به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر اختصاص دهد.وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

اداره وقف

وقف به وسیله یک چند متولی اداره می شود. وقف را به عبارت موقوف علیهم به وقف عام و خاص تقسیم کردند.  در وقف خاص یک یا چند نفر خاص از منافع موقوفه استفاده می‌کنند مانند وقف بر اولاد خدمه و اقوام به در وقف عام ای یا منافع در جهات خیر یا عام‌المنفعه مصرف می شود.وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

 

در این گونه موقوفه ها در واقع حق انتفاع برای جامعه است و واقف به وسیله خود مصرف آن را معین کرده است. به همین جهت قبول و قبض عین موقوفه با نماینده جامعه یعنی حاکم است.

وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف
وکیل متخصص وقف-وکیل دعاوی وقف-وکیل زمین وقفی-وکیل وقف

سوال آیا در اثر عقد وقف حق انتفاع از عین موقوفه به اشخاص معین یا جامعه واگذار می شود

باید دید مالک این کیست واقف را نباید مالکین موقوفه داند زیرا در اثر وقت رابطه رابطه او با این موافقت می شود. چنانکه ماده ۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: بعد از وقوع به نحو صحت  قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا کسی را داخل در مقابل علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متوجه قرار دهد یا خود را به عنوان کلید دخالت کند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)