سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

جهت تعیین وقت به واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

طلب کاران ورشکسته

طلب کاران حق تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر را دارد بدون آنکه قانون اهمیت طلب او را مورد نظر قرار داده باشد. در ایران نوع طلب تأثیری در اعلام ورشکستگی ندارد میزان و اهمیت دینی که پرداخت نشده است نیز در دعوای ورشکستگی تاثیر ندارد در صورتی که دین مسلم باشد و پرداخت نشده باشد دادگاه موظف به صدور حکم ورشکستگی است.بهترین نمونه دین مسلم سفته براتی  است که برعهده تاجر بوده و در سررسید مورد اعتراض عدم تادیه قرار گرفته است.

جایگاه دادستان-وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

تقاضای ورشکستگی به تقاضای دادستان مثلاً در مواردی که یک بانک بزرگ باعث ورشکستگی های متعددی می شود به این جهت دادستان که حافظ منافع عموم است اختیار دارد تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید.وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی
وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

نحوه رسیدگی به ورشکستگی

پس از وصول دادخواست ورشکستگی طبق اصول مقرر در آیین دادرسی مدنی دادگاه پرونده را رسیدگی و حکم صادر میکند. حکم ورشکستگی تاجر چون وضعیت  خاصی را تغییر می دهد لازم است قبل از اعلام آن معلوم شود که شخصی که درباره و تقاضای ورشکستگی شده مشمول تعریف تاجر است یا خیر. به همین ترتیب طبق ماده ۴۳۳ قانون تجارت محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم هم میدهد.وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

تعیین مدیر تصویه-وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

در مورد تعیین مدیر تصفیه ماده ۴۴۰ قانون تجارت بیان می‌کند محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف ۵ روز از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌کند.وکیل متخصص ورشکستگی-وکیل متخصص در امور ورشکستگی

ماده ۴۳۵ قانون تجارت مقرر می دارد اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد. محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.موضوعی که درباره حکم ورشکستگی اهمیت دارد توقف تاجر است.ماده ۴۱۶ قانون تجارت مقرر می کند محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد تاریخ خود تاریخ توقف محسوب می شود.

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)