سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

هر چند قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی از واژه‌های راننده و متصدی نام برده است ولی صرف داشتن این عناوین کافی نیست.

تحقق جرم تصادفات -وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

بلکه برای تحقق جرم انجام عمل رانندگی و تصدی ضروری است. به عبارت دیگر اگر راننده ای در موعد مقرر در محل مورد نظر حاضر نشود و به علت این ترک فعل حادثه به وقوع بپیوندد جرم انتسابی هرچند ناشی از رفتار راننده است ولی ناشی از رانندگی نیست و لذا مشمول ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

نکته مهم دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد موضوع ضرورت یا عدم ضرورت همزمانی حادثه با رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه یا وسیله موتوری است. در خصوص حوادثی که همزمان با رانندگی یا تصدی به وقوع می پیوندد با مشکلی مواجه نیستیم ولی هرگاه حادثه زمانی اتفاق می‌افتد که رانندگی خاتمه یافته است مشکل ایجاد میشود .

جرم موضوع مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۸ ناظر به زمانی است که عمل رانندگی یا تصدی در جریان باشد و نمی‌توان تمام تخلفات راننده متصدی در مورد وسیله نقلیه یا وسیله موتوری را به صرف  اینکه بتوان شخص را راننده یا متصدی نامید و حادثه را به وی منتسب کرد.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

نتیجه جرم -وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

تحقق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم به مرگ  مجنی علیه است. متفاوتی ندارد که مقتول سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد و در هر حال مرگ باید ناشی از عمل مرتکب باشد.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج
وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

رکن معنوی تصادفات

رکن معنوی تحقق جرم قتل در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز تقصیر راننده یا وسیله موتوری در یکی از مصادیق بی مبالاتی بی احتیاطی عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

تخلفات رانندگی اعم از سرعت غیر مجاز رانندگی بدون گواهینامه و امثال آنها به طور مستقل جرم محسوب می‌شود و چنانچه در حین ارتکاب این جرایم تصادفی واقع شود و منتهی به قتل گردد دادگاه نمی‌تواند ارتکاب این جرایم را بدون دلیل کافی دیگر معین تقصیر راننده باشد.دلیل مقصر بودن قلمداد کند

 اثبات تقصیر

اما مصادیق تقصیر در ماده ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون یکی  است و علاوه بر موارد متداول می‌توان به سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت بی‌توجهی به بسته بودن کامل دربهای خودرو و نیز عدم تنظیم سرعت در شرایط جوی نامناسب و امثال آنها اشاره کرد .وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

دیه تصادفات

چنانچه راننده   متصدی وسیله نقلیه یا وسیله موتوری در وقوع حادثه مقصر نباشد و مجنی‌علیه نیز تخلفی نکرده باشد مورد از موارد خطای محض است که دیه جنایت به استناد ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد ولی چنانچه راننده تقصیر نداشته باشد مجنی‌علیه مقصر باشد زمانی در بین نخواهد بود.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه تصادفات-وکیل برای دیه کرج

ماده 333 وسقوط دیه

به موجب ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر پیاده برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست. همچنین ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب ۱۳۵۰ بیان می دارد در  صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو و معابر و خیابانها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص او را بر پیاده است از محل دیگری در نهایت متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه میباشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وزیر نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد مسئول شناخته نمی شود.  عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود (منبع دکتر آقایی نیا)

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)