فهرست مطالب

وکیل متخصص تجارت الکترونیک-وکیل تجارت الکترونیک

    تصویب قانون تجارت الکترونیکی

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

قانون تجارت الکترونیکی ایران در ۱۷ دی  ماه  ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون متاثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است.وکیل متخصص تجارت الکترونیک-وکیل تجارت الکترونیک

این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده و حق ۷ تبصره است .

هدف قانون تاجرت الکترونیکی

هدف قانون در ماده یک به شرح زیر بیان شده است: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار میرود.

اصطلاحات قانونی

در ماده ۲ این قانون برخی از اصطلاحات و عناوین مورد استعمال تعریف شده است که بعضاً در ادبیات حقوقی سابقه نداشته و یا حتی غیر ممنوع است .

به موجب ماده ۵ قانون مزبور قراردادهای خصوصی در مورد داده پیام مورد شناسایی قرار گرفته است و هرگونه تغییر در تولید ارسال دریافت ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفه معتبر است.

داده پیام

ماده ۶ قانون داده پیام را در حکم نوشته قلمداد کرده است مگر در مورد اسناد مالکیت اموال غیر منقول فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و نهایتاً اعلام و اخطار و هشدار هایی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر میکند . این قانون ضمن این که امضای الکترونیکی را کافی دانسته است به امضای الکترونیکی مطمئن اعتبار ویژه ای بخشیده است.

انعقاد قرارداد الکترونیکی-وکیل متخصص تجارت الکترونیک-وکیل تجارت الکترونیک

ماده ۱۰۲ در این قانون همچنین انعقاد قرارداد از طریق داده پیام مطرح شده و مقرراتی جهت تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام مقرر شده است. در ماده ۳۱ و ۳۲ قانون تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز پیش بینی شده است . به موجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ در خصوص تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تهیه و در تاریخ ۱۱ ۶ ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسید.وکیل تجارت الکترونیک-مشاوره حقوقی تجارت الکترونیک

وکیل متخصص تجارت الکترونیک-وکیل تجارت الکترونیک
وکیل متخصص تجارت الکترونیک-وکیل تجارت الکترونیک

حقوق مصرف کنندگان

این قانون همچنین مقررات راجع به حقوق مصرف‌کنندگان که کالاها و خدمات را از طریق اینترنتی دریافت می‌کنند و نیز در مورد تبلیغ کالا و خدمات در محیط مجازی و اینترنتی مقرراتی در خصوص حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت از داده ها و حمایت از حقوق معلمین اسرار تجاری علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و نهایتا جرایم و مجازاتهای الکترونیکی مقرر شده است .

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)