سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه

بیمه مسئولیت

قرارداد بیمه مسئولیت  قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد.

نحوه بیمه مسئولیت

در عمل بیمه‌گذار فرم های ارائه شده توسط بیمه گر را تکمیل میکند و بیمه گر به استناد آن و بر اساس اطلاعات ارائه شده در آن نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می کند . صدور بیمه‌نامه زمان انعقاد عقد بیمه تلقی می شود.

زمان لازم الاجرا شدن بیمه

زمان لازم الاجرا شدن بیمه ممکن است بعد از زمان انعقاد عقد بیمه باشد مثل اینکه در بیمه نامه قید می‌شود که این بیمه نامه از ساعت ۲۴ روز بعد موثر خواهد بود.

شرایط مقرر بین طرفین در بیمه نامه منعکس میشود.وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه

تعریف بیمه نامه-وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه

بیمه نامه سند مکتوبی است که به تقاضای بیمه گذار و توسط بیمه گر صادر می شود . ماده ۲ قانون بیمه ایران در این خصوص مقرر می دارد عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مصوب بیمه نامه خواهد بود .وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه

کلیه نظام‌های حقوقی مقررات خاصی در مورد بیمه وجود دارد که در چهارچوب آن مقررات رفع می‌تواند تراضی نمایند در شرایطی را بین خود مقرر کنند .

وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه
وکیل متخصص بیمه-بهترین وکیل بیمه-وکیل بیمه

قرارداد بیمه

ماده ۳۵ قانون بیمه ایران نیز در این رابطه مقرر می دارد طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شخص دیگری بنمایند. لیکن موعد مذکور در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

شرایط  پوشش بیمه ای

برای تعیین میزان پوشش بیمه ای قراردادهای بیمه معمولاً حاوی بندی است که به موجب آن شرایط استانداری در خصوص پوشش بیمه ای و مسئولیت های کلی از طریق ارجاع در قرارداد گنجانده میشود ۲

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)