سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

 در چه صورتي قرارداد كار خاتمه ميابد؟

قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه ميابد:

١) فوت كارگر :

هر قراردادكاري با فوت كارگر خاتمه ميابد. در اين صورت كليه مطالبات وي در دوره اشتغالش ميباشد به وارثان قانوني وي پرداخت خواهد شدو تا تعيين وارثان قانوني و انجام مراحل اداري ، سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان اخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به خانواده او اقدام كند.

٢) بازنشستگي كارگر:

سن بازنشستگي براي مردان شصت سال تمام و براي زنان پنجاه سال تمام ميباشد.

٣) از كار افتادگي كلي

كه عبارت است از كاهش قدرت كار كارگر به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم درامد قبلي خودرا به دست اورد.

٤) پايان مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت.وکیل متخصص اداره کار- بهترین وکیل اداره کار

٥) پايان كار

٦) استعفاي كارگر كه بايد كارگر آن را به صورت كتبي به كارفرما اطلاع دهد و يكماه به كار خود ادامه دهد

٧) فسخ قراردادكار توسط كار فرما :

اگر كارگر در انجام وظايفي كه به او محول شده كوتاهي كند يا ايين نامه انضباطي را نقض كند ، كارفرماميتواند در صورت موافقت شوراي اسلامي كار علاوه برمطالبات و حقوق معوقه حق سنوات وي را به نسبت هرسال سابقه كار معادل يك ماه اخرين حقوق كارگر به وي بدهد و قرارداد كار را فسخ كند.(وکیل متخصص اداره کار- بهترین وکیل اداره کار

شرايط كار چيست؟

به تكاليف و تعهداتي كه كارگر و كارفرما بر اساس قانون و عرف مكلف به انجام آن ميباشند شرايط كار گفته ميشود .
مزد چيست و چه كسي بايد آن را پرداخت كند؟(عنوانوکیل متخصص اداره کار- بهترین وکیل اداره کار)
كارفرما مكلف است در مقابل انجام كار توسط كارگر به وي مزد پرداخت كند

مزد

مزد در معناي عام عبارت است از كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق ، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن خواربار ، اياب و ذهاب و مزاياي غير نقدي پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير آن دريافت ميكند.
در معناي خاص مزد عبارت است از وجوه نقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت ميشود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)