یک مشاوره خوب برای ثبت علایم تجاری خوب

علائم تجاری نشانه هایی هستند که در امور صنعتی خدماتی و تولیدی بر روی کالاها به منظور عرضه در بازار بکار می روند و این امر به منظور ارائه فروش بهتر کالاها در بازار و رقابت تجاری با دیگر کالا ها مرسوم گردیده و معمولا در رسانه های گروهی ، روزنامه ، تلویزیون  و غیره یا در ویترین مغازه ها به مشتریان معرفی می گردند.

علامت تجاری باید جدید ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

مشاوره حقوقی ثبت برند بصورت رایگان

1- جدید بودن علامت تجاری منظور این است که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد .

ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند به نحوی که جزء مشترک  و مشابه دو علامت میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد .

تشخیص تفاوت و تشابه بین دو علامت امری دقیق و کارشناسانه است  که معمولا با جلب نظر کارشناس انجام می پذیرد.

2- ابتکاری بودن

از خصوصیات دیگر علائم تجاری ابتکاری بودن آن است ، یعنی علائم باید توام با ابتکارات و ظرایف شکلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند .وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می نماید که اسامی عام به عنوان علامت انتخاب نشود.اوصاف اجناس را نمی توان به عنوان علامت انتخاب کرد  زیرا علامت باید با کالا رابطه عرفی و منطقی داشته باشد.وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

به کار بردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام که نشانگر کیفیت باشد جنبه ابتکاری ندارد  ولی اگر ارقام با نوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت  مشکلی ندارد.وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری
وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

3- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری-وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

علامت تجاری نباید طوری ترسیم شود که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمیز علامتهای تجاری دیگر  که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی  و انتخاب نادرست نماید.

4- قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری-وکیل علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

طبق ماده 12 ق.ث.ع.ا. علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی نقل و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث  وقتی معتبر خواهد بود که  طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)