آیا طلاق زن بدون دلیل میسر است در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که آیا زن بدون دلیل محکمه پسند می توانند طلاق بگیرد که موارد آن را به طور کلی بررسی می کنیم .چرا که این مسئله در حال حاضر بسیار مبتلا به میباشد و بسیاری از خانم ها در موتور جستجوگر گوگل این عبارت را سرچ کرده اند و مطالب مناسبی در این زمینه پیدا نکرده اند .در این مقاله مناسب ترین مطالب در این زمینه بررسی می شود.

منظور از طلاق بدون دلیل زن چیست

همانطور که گفته شد زن میتواند با یک سری از موارد از دادگاه درخواست طلاق کند از جمله مواردی که زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند .استناد به شروط ضمن عقد ازدواج است. همچنین مواردی همچون کراهت زن نسبت به مرد و بخشش کل مهریه عسر و حرج زن و اعتیاد مرد کتک زدن زن عدم تهیه نفقه برای زن زناشویی عدم برقراری رابطه جنسی ترک منزل و بلاتکلیف بودن زن محکومیت مرد و بیماری های شوهر و مریضی شوهر از جمله مواردی است که ایشان می توانند درخواست طلاق کند. پس بنابراین در حالت عادی زن بدون دلیل نمی تواند درخواست طلاق کند.

مواردی که زن بدون دلیل میتواند درخواست طلاق کند

در یک سری از موارد است که اگر مرد نخواهد زن را طلاق دهد زن میتواند درخواست طلاق کند که آن موارد عبارت است از یک حق طلاق برای زن اگر زن از مرد حق طلاق بگیرد .مرد میتواند هر وقت بخواهد بدون دلیل طلاق بگیرد و برای طلاق گرفتن همانند مرد نیاز به دلیل موجه ای ندارد. همچنین اگر مرد راضی به طلاق باشد یا طلاق توافقی انجام پذیرد زن میتواند در این صورت نیز درخواست طلاق بدون دلیل کند که این دو مورد از موارد طلاق بدون دلیل می باشد.

آیا زن با دلیل میتواند درخواست طلاق بدهد

بله همانطور که گفته شد زن با یک سری از دلایل از جمله شروط ۱۲ گانه عقد نامه می تواند درخواست طلاق بدهد و این شروط باید در دادگاه ثابت شود برای مثال اثبات شود که مرد نفقه را پرداخت نکرده. و الزام و پرداخت نفر نیز ممکن نیست است .و هم چنین اثبات شود که مرد ضرب و شتم می کند. یا هر یک از از موارد دیگر استفاده شود که در این صورت ایشان می توانند نفقه پرداخت نکند و طلاق دهد.

بیشتر بخوانید:معایب طلاق از طرف مرد چه می باشد

آیا مرد بدون دلیل میتواند زن را طلاق دهد

پاسخ مثبت است مرد بدون دلیل می تواند هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد. و برای این موضوع باید دادخواست طلاق بدهد و گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند. البته همانطور که گفته شد مرد باید علاوه بر حکم طلاق حقوق مالی زوجه از جمله مهریه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت را به زن بپردازد منظور از اجرت المثل کارهایی است که زن قصد انجام آن را نداشته باشد و مصرف آن برای آن تهیه شده باشد که در صورت پرداخت این موارد می تواند بدون دلیل زن خود را طلاق دهد.

تفاوت طلاق بدون دلیل زن و مرد چیست

همانطور که گفته شد یک سری موارد است که مرد میتواند بدون دلیل زن را طلاق دهد و آن این است که مرد هر وقت بخواهد میتواند .زن خود را طلاق دهد و مواردی که طلاق توافقی و از جمله مواردی است که زن میتواند طلاق بگیرد حق طلاق است. بنابراین اصل بر این است که مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد. لیکن زن نمی تواند هر وقت بخواهد از شوهر خود طلاق بگیرد و در این موارد باید عسر و حرج اثبات نماید.

نتیجه

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در تهران با شماره 09904203043 تماس بگیرید.