تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد و زن چیست در این مقاله بررسی تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد و زن را انجام می دهیم چرا که حقوق و هم قوانین موضوع با یکدیگر متفاوت است که در ابتدا باید مفاهیمی در این زمینه توضیح داده شود.

فهرست مطالب

طلاق در تفاوت مرد و زن چیست

در صورتی که زن یا مرد نتوانند با یکدیگر زندگی کنند ایشان می توانند طلاق بگیرند.

طلاق از طرف مرد چگونه است

همانطور که در مقاله های پیش گفته شد مرد میتواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد .و برای این کار نیاز به دلیلی ندارد و صرفاً با ارائه دادخواست نماند .زن خود را طلاق دهد اما ممکن است در راه طلاق با مشکلاتی از جمله پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله پرداخت مهریه و نفقه وصدور حکم اعسار روبه‌رو شود که در این صورت زن میتواند در زندگی خود بمانند و از طلاق مرد جلوگیری کند همچنین حق تصنیف اموال نیز از جمله مواردی است که مانع طلاقه مرد می گردد.

شرایط طلاق از طرف مرد چیست

مرد نیاز ندارد که شرایط خاصی داشته باشند و هم اینکه اراده کند با پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نتره تصنیف دارایی یا از طریق اقساط مهریه می تواند همسر خود را طلاق دهد. یا اینکه اگر نفقه خود را پرداخت کنند یا مالی برای تصنیف دارایی نداشته باشد یا مهریه زن کم باشد یا جهیزیه وی در ید وی باشد می تواند درخواست طلاق بدهد.

زن در چه مواردی می تواند درخواست طلاق دهد

همانطور که گفته شد برای زن در زندگی حق طلاق وجود ندارد مگر اینکه یا از مرد حق طلاق بخواهد یا مهریه خود را ببخشد. و تقاضای عسر و حرج کند در مورد آخر زن میتواند با اثبات حکم را از طریق دادگاه خودرو متعلق به سازد.

تفاوت طلاق بین زن و مرد چیست

اولین تفاوت این است که مرد هر وقت بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد .یک زن در مواردی که اثرات رشته باشد یا در موارد فسخ نکاح می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد .تفاوت دوم این است که زن برای طلاق باید مالی از اموال خود را ببخشد. یعنی بخشی از مهریه خود را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد. ولی مرد نیاز به چنین موضوعی ندارد و باید اموال حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق به ایشان پرداخت کند .نوع طلاقی که مرد می گیرد طلاق رجعی است و مرد در زمان عده می تواند به زن رجوع کند. لیکن نوع طلاقی که زن می گیرد طلاق خلع و مبارات است و در ایام عده برای زن حق رجوع می باشد .همچنین اگر مرد درخواست طلاق دهد زن میتواند تقاضای تصنیف اموال کند که در زن هم چنین حقی وجود ندارد.

مرد در زمان طلاق چه چیزهایی را باید پرداخت کند

مرد در زمان طلاق لازم است حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل تصنیف اموال مهریه و نفقه و این موارد را به شوهر پرداخت کند .و اگر مالی در زمان طلاق داشته باشد و طلاق از ناحیه مرد باشد و بیشتر تصنیف اموال را امضا کرده باشد آن را نیز باید پرداخت نماید.

مواردی که زن میتواند طلاق بگیرد چیست

گفتیم که زن میتواند در ابتدا از شوهر خود حق طلاق بگیرد و اگر شوهر به زن حق طلاق نداد می تواند باعث ثبات شروط ۱۲ گانه ضمن عقد یا عسر و حرج از مرد طلاق بگیرد.. همچنین اگر مرد با زن بدرفتاری کند با اثبات آن و اخذ حکم میتواند طلاق بگیرد و همچنین در مواردی که مرد دارای بیماری روانی داشته باشند شغل مناسبی داشته باشد یا به حبس یا اعتیاد محکوم شده باشد زن میتواند طلاق بگیرد ترک منزل و همچنین مواردی از جمله عقیم بودن و مفقودالاثر بودن مرد نیز از موارد طلاق میباشد.

طلاق از ناجیه مرد و زن چه پروسه ای دارد.

طلاق از ناحیه مرد نیاز به طرح دادخواست طلاق دارد و از طریق دفاتر خدمات قضایی با پیوست عقدنامه و شناسنامه انجام می شود. لیکن طلاق از ناحیه زن نیازمند اثبات حرج است که آن هم با دادخواست انجام می شود آیا اگر مرد حق طلاق داشته باشد میتواند از حق طلاق استفاده کند.

وضعیت حقوق مالی در طلاق از ناحیه مرد و زن به چه صورت است

در طلاق از ناحیه زن حقوق مالی به این صورت است که به صورت بخشش بخشی از مهریه زن میتواند طلاق بگیرد .ولی در طلاق از ناحیه مرد ایشان باید کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نفقه و اجرت المثل را پرداخت کند .مگر اینکه مهریه را به صورت اقساطی با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه انجام دهد که این هم ممکن است قبول شود یا قبول نشود.

وضعیت اجرت المثل در طلاق از ناحیه مرد و زن به چه صورت است

همانطور که گفته شد اجرت المثل به معنای کارهایی است که زن به قصد عدم تبرع در منزل شوهر انجام می دهد که در این صورت مرد اجرت المثل از همسرش دریافت نمی‌کند. اما در خصوص طلاق از ناحیه زوجه زن همانطور که گفته شد باید برای رضایت دادگاه حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد.

طلاق از ناحیه مرد و زن هر یک چه مدارکی لازم دارد

در طلاق از ناحیه مرد و زن هر دو باید عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی را پیوست دادخواست نمایند .اما زن علاوه بر آن باید عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی به انضمام مدارکی که اثبات کننده طلاق است است به دادگاه ارائه نماید از جمله اسنادی که باعث می شود اثبات عسر و حرج زن انجام شود مثل دادخواست نفقه و حکم نفقه و اجراییه نفقه و برای مثال حکم مربوط به ضرب و شتم زوجه قطعی هم شده باشد.

تکلیف فرزند در طلاق از ناحیه زن یا مرد

در این مورد قانون موضوع خاصی را پیش بینی نکرده است حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است .که ارتباطی به این ندارد که طلاق از ناحیه زن باشد و از ناحیه مرد باشد ممکن است مرد حق حضانت را به زن دهد یا حق خروج از کشور را به زن دهد که در این صورت نیز ممکن است در طلاق از ناحیه زن یا مرد اتفاق بیفتد.

سوالات در مورد تفاوت طلا از ناحیه زن و مرد

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در زمینه تفاوت طلاق از ناحیه زن و مرد مطرح می‌شود رود را به اختصار بیان می کنیم.

مهمترین حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد چیست

همانطور که گفته شد مرد در زمان طلاق باید کلیه حقوق مالی زن از جمله مهریه نفقه و اجرت المثل جهیزیه و اگر در زمان طلاق دارایی داشته باشد تصنیف اموال را به زوجه بدهد.

طلاق از ناحیه زن به چه دلایلی ممکن است

علاقه از نگی زن به دلایلی از جمله اعتیاد بیماری زمرد ۵ سال یا بیشتر مفقودالاثر بودند و سوء رفتار مرد میباشد.

بیشتر بخوانید:زن ناشزه بعد از چند سال می تواند طلاق بگیرد

مرد به راحتی آیا میتواند زن را طلاق دهد

پاسخ مثبت است و در این مورد باید حتماً زن مهریه خود را زیاد کند تا ایشان نتواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

نتیجه

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در تهران با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)