سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

مقدمه

در مقالات پیش پیرامون طلاق مباحثی ارائه شد در این مقاله می خواهیم پرسش و پاسخ های مرتبط با طلاق را مطرح نماییم.

الف-اگر مرد بخواهد زنش را طلاق دهد باید کجا مراجعه کند ؟

(عنوان مقاله:وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی -دفتر طلاق)

اگر مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371  مجمع تشخیص مصلحت نظام  به دادگاه خانواده مراجعه نماید و تقاضای طلاق همسرش را نماید.

ب- آیا دادگاه شخصا صیغه طلاق را می خواند ؟

دادگاه اختلاف زن و وشوهر را به داوری ارجاع می دهد . اگر داور نتواند بین زن و شوهر ساز برقرار نماید. آنگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش طرفین را برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه اسناد رسمی می فرستد.

ج- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره از طرف دادگاه چقدر است ؟

مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ است.

د- در چه مواردی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؟

(عنوان مقاله:وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی -دفتر طلاق)

یا اینکه زن از مرد وکالت طلاق گیرد. این وکالت ممکن است ضمن عقد نامه ازدواج به زن داده شود یا بعدا در دفتر خانه به زن بدهند.

در مواردی که شوهر از دادن نفقه به زن خودداری کندو زن حکم عدم پرداخت نفقه بگیرد.

در موارد عسر و زن و حرج زن

اگر شوهر 4 سال تمام غایب باشد و پس از اگهی در روزنامه از وی خبری نباشد.

 

ه- عسر و حرج زن یعنی چه ؟

(عنوان مقاله:وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی -دفتر طلاق)

عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

ر- شرایط اخذ اجرت  المثل پس از طلاق چیست ؟

طلاق به درخواست زن نباشد.

طلاق در اثر سوء رفتار یا تخلف از وظایف زناشویی نباشد.

زن کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده را به دستور شوهر و بدون قصد مجانی بودن انجام دهد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)