سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

فهرست مطالب

مقدمه

بی شک هر فردی در زندگی خانوادگی دچار آسیبهای مختلفی ممکن است گردد و این آسیب ها منتج به جدایی گردد. در همین راستا است که ممکن است آن شخص دنبال وکیل گردد ما به شما موسسه حقوقی دکتر امیرنجات را معرفی می کنیم.

وکیل طلاق در سعادت آباد

ممکن است شما در سعادت آباد ساکن باشید و به دنبال وکیل طلاق بگردید.در اینصورت دفتر ما می تواند به خوبی از پس پرونده طلاق شما بر آید.

انواع پرونده های طلاق

پرونده های طلاق به سه دسته تقسیم می شوند

الف- طلاق از ناحیه زوج-وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

در پرونده طلاق از ناحیه زوج،زوج به ما وکالت می دهد و تا انتهای کار نیازی به حضور ایشان در دادگاه نیست.در اینصورت ایشان می تواند به راحتی صبر کند و نتیجه کار را ببیند .منتها زوج باید قبل از طلاق کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید.وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

ب- طلاق از ناحیه زوجه

در خصوص طلاق از ناحیه زوجه ایشان قبل از صدور حکم دادگاه باید چند تا حکم دیگر را از مراجع مختلف دریافت کند . مثل حکم ترک انفاق یا حکم ضرب و جرح . در اینصورت ایشان می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق بدهد و حکم طلاق اخذ کند.البته این موضوع بسیار تخصصی است و پیشنهاد ما این است که حتما موضوع طلاق از ناحیه زوجه را به ما بسپارید.وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

ج-طلاق توافقی

در این نوع طلاق،زوج با زوجه بر سر مسئله طلاق توافق می نمایند. این نوع طلاق نیز به نوعی طلاق از ناحیه زوجه است لیکن به نام طلاق توافقی مشهور می باشد.در این نوع طلاق نیز ابتدا طرفین باید به نزد مشاور بروند که خود این مسئله در حدود دوماه طول می کشد.وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

در هر صورت پیشنهاد ما این است که ابتدا به دفتر دکتر امیرنجات که در امر طلاقق متخصص هستند مراجعه نمایید و پرونده خود را به ایشان بسپارید.وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

 

وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد
وکیل طلاق در سعادت آباد-وکیل خانواده در سعادت آباد

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)