سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل ضرب و شتم-وکیل برای ضرب و شتم

 

منازعه طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی �گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند اول در صورتیکه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال دوم در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال سوم در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال تبصره ۱ در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود تبصره ۲ مجازات های فوق مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد ۲ رکن مادی این جرم در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد عمل مرتکبان تعداد آنها نتیجه مکان زمان رابطه سببیت شخصیت مجنی علیه ۲ اول عمل مرتکب آن عمل مرتکب آن در این جرم منازعه است ۲ منظور از مناظره مشارکت است که یکی نسبت به دیگری همان عملی را کند که دیگری با او کند به نحوی که هر دو نفر در عین حال هم فاعل و هم صرف فعل واقع شوند ۲ منازعه در لغت به معنای مخاصمه و دشمنی کردن دوجانبه آمده است ۲ دوم تعداد مرتکبان تعداد هر یک از طرفین نزاع اهمیتی ندارد بلکه جمع آنها نباید از سه نفر کمتر باشد ۲ بدین ترتیب باید توجه داشت که صرف مداخله سه نفر در مناظره کافی به مقصود است و ترکیب جمعیتی آنها مورد نظر نیست و لذا لذا یک نفر با دو نفر همگی کافی برای تحقق منازعه است سوم تقارن زمان و مکان در منازعه سروری است که نزاع در محل مشخص و زمان واحد صورت گیرد ۲ ۲

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)