سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

انتخاب وکیل برای سرقفلی

مقدمه

مشتریان سرقفلی ممکن است مشتریان تجارت خانه صاحب آن را نشناسند ولی در اثر اعتماد به نام تجاری و فعالیت موسسه مایل باشند که اشیای مورد نیازشان را از فرآورده های او تهیه کنند .بنابراین مشتریان دائم تاجر به سرمایه و کالای تجاری و نوع آلات بیشتر از شخص تاجر وابستگی دارند در فرانسه می گویند تاجر باید بتواند حق بر مشتریان را مانند یکی از حقوق مالی بداند و در تصرفات آن را رعایت کند

تعریف سرقفلی

سرقفلی را میتوان به زبان ساده مالکیت بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه دانست که البته گاهی هم به همین سادگی نیست و برای اجرای قانون، بر سر حقوق مالک و مستاجر موارد پیچیده زیادی خواهد بود.

عناصر سرقفلی

این حق را که ممکن است در فارسی مایع تجارت ترجمه کرد دارای عناصر گوناگونی است. که بهترین وکیل سرقفلی می تواند در این زمینه به شما کمک کند بعضی از این عناصر مادی است به برخی دیگر نیز غیرمادی .

ماهیت سرقفلی

اموال غیرمادی و حقوق مالی را به حکم ماهیت و ذات نمی‌توان به منقول و غیر منقول تقسیم نمود. تشخیص نوع به وسیله موضوعات امکان پذیر می باشد .

اگر موضوع حق مال منقول باشد آن را حق منقول   می دانند و اگر موضوع غیر منقول باشد حق نیز غیر منقول تبعی است. موضوع حق سرقفلی یا حق بر مشتریان دائم کار و فعالیت انسان است.وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

نظر قانون  درباره سرقفلی

حق سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ ا از آن عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت تعبیر کرده و در قانون ۱۳۵۶ آمده است حقی که به موجب آن مستاجر متصرف در  اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌شود و در عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجر سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری واگذار نمود و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود .

عوامل تعیین ارزش حق کسب و پیشه

ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ عوامل زیر را برای تعیین ارزش حق کسب در نظر گرفته:

الف- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت به شرایط و کیفیت اجاره از لحاظ مزایای که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور شده است .

طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت و معروفیت محل مزبور موثر افتاده است . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا .

مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیای مورد لزوم وسایل تزیینات داخلی متحمل گردیده است .

کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

 

فهرست مطالب

شاید به این موضوع هم علاقمند باشید:

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)