وکیل سازمان زمین شهری-وکیل منابع طبیعی-وکیل منابع

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید

اراضی موات

اراضی موات به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی زمینهایی بدون مالک  که معطل افتاده و آبادی و کشت   در آن نباشد اراضی موات نامیده می شود .

شرایط زمین موات

از این تعریف چنین بر می آید که زمینی مباح و موات است که دارای شرایط ذیل باشد :

الف مالک خاصی نداشته باشد پس اگر زمینی که ملک اشخاص است به سبب اهمال مالک آن آباد نباشد در اصطلاح زمین موات نامیده نمی شود. چنین زمینی بایر نامیده می شود که آبادی کشت و زرع در آن نباشد .

نوع  زمین به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌شود متفاوت است . ولی در عرف زمینی که در آن درخت کاری و زراعت و ساختمان باشد آباد گویند .

زمین آباد

زمین آباد معمولان دارای مالک خاص است مگر اینکه در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد . هر که زمین موات را به قصد تملک آباد کند مالک آن است . ولی انجام کارهایی که مقدمه احیا است تا زمانی که به نتیجه نرسیده و زمین را آباد نساخته سبب تملک نمی شود و تنها برای کسی که شروع به احیا کرده است حق اولویت و تقدم ایجاد می کند .وکیل سازمان زمین شهری-وکیل منابع طبیعی-وکیل منابع

وکیل سازمان زمین شهری-وکیل منابع طبیعی-وکیل منابع
وکیل سازمان زمین شهری-وکیل منابع طبیعی-وکیل منابع

وضعیت حقوقی زمین موات-وکیل سازمان زمین شهری-وکیل منابع طبیعی-وکیل منابع

به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمین های موات ممکن است به موجب قوانین خاص مقداری از این اراضی ملک دولت محسوب شود چنانچه به موجب لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوبه ۱۶ مرداد ۱۳۳۴ تقاضای ثبت اراضی بایر بدون مالک و موات اطراف شهر تهران از تاریخ ۲۸/۵ /۱۳۳۱ فقط   بانک ساختمانی پذیرفته می شود و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان احیای اراضی تقاضای ثبت کند .

زمین های بایر و موات در روستا

به موجب ماده ۶ قانون اصلاحات ارضی نیز زمین های بایر و موات در روستاها بین زارعین تقسیم می‌شود و بر نحوه تملک آنها قانون حکومت می کنند حق تقدم در احیا.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)