فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

  تكاليف موجر و مستاجر در مقابل يكديگر

اجاره دهنده يا موجر چه تكاليفي در مقابل مستاجر دارد؟

تسليم مورد اجاره :

براي استفاده مستاجر از منافع مورد اجاره عين مستاجره بايد در اختيار او قرار گيرد و اين وظيفه موجر است كه آن را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوب از آن را بكند.وکیل دعاوی تخلیه- وکیل برای تخلیه منزل
بنابراين اگر مثلا مورد اجاره يك دستگاه اپارتمان باشد و موجر آن را در حالي كه آب و برق و گاز و تلفنش قطع است تحويل مستاجر دهد چون استفاده مطلوب را نميتواند از آن ببرد بنابراين تسليم انجام نشده و موجر به تعهد خود عمل نكرده است.وکیل دعاوی تخلیه- وکیل برای تخلیه منزل
انجام تعميرات و به عهده گرفتن مخارج مورد اجاره: تعميرات و مخارجي كه براي استفاده مستاجر از عين مستاجره لازم است به عهده موجر ميباشد. البته تا جايي كه هزينه تعميرات در حد متعارف باشد.

انجام تعمیرات

انجام تعميرات زماني بر عهده موجر است كه برخلاف آن شرط نشده باشد و يا عرف محل خلاف اين را نگويد.مثلا در اجاره محل هاي مسكوني عرف است كه هزينه آب و برق و گاز و تلفن را بايد مستاجر بپردازد.
نكته: اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعميراتي انجام دهد حق مطالبه مخارج آن را از موجر نخواهد داشت.وکیل دعاوی تخلیه- وکیل برای تخلیه منزل
خودداري از تغيير عين اجاره: موجر نميتواند اقدام به تعمير يا تغييري در مورد اجاره نمايد كه با مقصود مستاجر از اجاره منافات داشته باشد. مثلا نميتواند سقف منزلي را كه به اجاره داده بردارد.البته اگر در مورد اجاره تعميراتي لازم باشد كه به تاخير انداختن آن موجب ضرر موجر گردد او ميتواند بدون اجازه مستاجر تعميرات لازم را انجام دهد و اگر مستاجر در اين مدت از تمام يا بعضي از مورد اجاره نتواند استفاده كند حق بر هم زدن و فسخ اجاره را خواهد داشت.

وکیل اجاره
وکیل اجاره

مستاجر چه تكاليفي در مقابل اجاره دهنده دارد؟

پرداخت اجاره بها: مستاجر موظف است اجاره بهايي كه در اجاره نامه مورد توافق او و موجر قرار گرفته را سر موعد آن پرداخت كند.
نكته: تاخير در پرداخت اقساط اجاره يا خودداري از پرداخت آن به موجر حق برهم زدن را نميدهد.وکیل دعاوی تخلیه- وکیل برای تخلیه منزل

تعدي و تفريط نكردن :

مستاجر بايد در استفاده از عين مستاجره همچون مالكي دلسوز رفتار كرده و از كارهايي كه به عين مستاجره خسارت وارد مي اورد خودداري نمايد.
تغيير ندادن مصرف مورد اجاره: مستاجر بايد مورد اجاره را به همان مصرفي برساند كه مقرر شده است
تحويل مورد اجاره در پايان مدت اجاره: زماني كه مدت اجاره پايان پذيرفت مستاجر بايد آن را تخليه كرده و تحويل موجر دهد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)