سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل دعاوی بانکی

ممکن است شما مشکل حقوقی بانکی داشته باشید و به یک وکیل متخصص در امور بانکی احتیاج داشته باشید. در اینصورت می توانید از خدمات دکتر محمد امیرنجات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید. آقای دکتر امیرنجات به مدت 9 سال به طور تخصصی در امور بانکی فعالیت دارند و ماهر و متخصص در قوانین خاص بانکی هستند.

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366  یا 02186129208 تماس حاصل نمایید و مشاوره حقوقی بگیرید.

وکیل بانکی
وکیل بانکی

طبق فرمول جدید شکایت بانکها و موسسات اعتباری ، مشتری در کمتر از 5 روز کاری به نتیجه رسیدگی به شکایت خود می رسد.

در بخشنامه جدید ، بانک مرکزی نحوه شکایت مشتریان از بانکها و مؤسسات اعتباری را اصلاح نکرد. از این پس مشتری شکایت خود را به بانک متخلف ارسال می کند. بانک باید ظرف 7 روز پاسخ دهد. اگر مشتری راضی نباشد می تواند به بانک مرکزی مراجعه کند. بانک ظرف 8 روز به بانک یا موسسه اطلاع می دهد. اگر بانک از این نتیجه راضی نباشد ، می تواند به بانک مرکزی مراجعه کند. سپس بخش نظارت بانک مرکزی حرف آخر را می زند و مشتری و بانک باید از نتایج بررسی پیروی کنند.

چرا بخشنامه جدید تصویب شده است؟

شکایات مشتری بانکی سالهاست که مورد نگرانی قرار گرفته است. تمام این سالها منبع شکایت و شکایت مردم در مورد بانک ها ، مدیریت نظارت بر بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بوده است. در اینجا آخرین مرحله است. هر گونه اظهار نظری که سرپرست بانک مرکزی آلبانی اظهار می کند موضوع شکایت ممیزی مشتری و بانک یا موسسه است.

مرحله اول: بانک باید ظرف 7 روز به مشتری پاسخ دهد

بانک مرکزی برای اجرای شبکه بانکی بخشنامه “نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسه اعتباری” را صادر کرد. این بخشنامه جدید تصریح می کند که اگر مشتری یک بانک یا موسسه اعتباری شکایتی یا اعتراضی داشته باشد ، باید برای مقابله با این موضوع ابتدا درخواست خود را به بانک یا موسسه اعتباری ارسال کند. این اعتراض ممکن است مربوط به عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در انجام عملیات بانکی یا ارائه خدمات بانکی باشد. از این پس توپ روی زمین بانک است. نهاد موظف است حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ دریافت ، موضوع را رسیدگی کند و به صورت کتبی به مشتری پاسخ دهد.

شکایت به بانک ، به نوعی شکایت از بانک ها است

مرحله دوم: کار برای هیئت نظارت بانک مرکزی

فرض کنید بانک یا موسسه مورد نظر در همان 5 روز کاری به مشتری پاسخ می دهد. مشتری پاسخ بانک مرکزی را می خواند ، اما پاسخ این بانک مشتری متقاضی را قانع نمی کند. براساس بخشنامه جدید ، مشتری می تواند شکایت یا اعتراض خود را به اداره نظارت بر بانک مرکزی با بانک متخلف ارسال کند. از این پس ، اداره کل باید به شکایت مشتری رسیدگی کند.

مرحله سوم: بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است

پس از مدتی ، شورای نظارت بانک مرکزی نتیجه را به بانک یا موسسه ای که از آن شکایت شده است گزارش می کند. ثالثاً ، بانک یا موسسه اعتباری 5 روز کاری برای انجام بررسی بانک مرکزی دارد. اگر بانک یا موسسه مورد نظر نسبت به نتیجه بخش نظارت بانک مرکزی اعتراض کند ، مدیر اجرایی بانک یا موسسه می تواند ظرف دو روز کاری از زمان بررسی دستور دادخواست بانک مرکزی تجدید نظر کند.

بانک ها باید یک واحد شکایات تشکیل دهند

کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند یک نهاد مستقل را برای رسیدگی به شکایات و گزارش آنها به اداره نظارت بر بانک مرکزی تشکیل دهند ، تا مواردی از جمله استقرار و اصلاح سیستم پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی به مشتریان راجع به روند شکایت ظرف دو ماه انجام دهند. تاریخ این بخشنامه ، مراحل رسیدگی به شکایات داخلی در یک بانک یا موسسه اعتباری را تدوین و تصویب کنید. به دلیل اهمیت آن ، این دستورالعمل ها باید توسط هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری تأیید شود.

نافرمانی بانک ، بازدیدهای بانک مرکزی

بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد که برای او “مهم رسیدگی به شکایات مشتری از موسسات اعتباری و افزایش رضایت ، اطمینان از جامعه از نحوه کار و فعالیت بانک آگاه بوده است”. هرگونه نقض شرایط این دستورالعمل و دستورالعمل های بانک مرکزی ممکن است باعث شود بانک مرکزی عمل کند. این بانک براساس ماده 7 قانون پول و بانکی کشور و همچنین ماده 2 دستورالعمل با بانک ها و موسسات متخلف برخورد می کند.

ماده 5 آنچه قانون پول و بانکداری می گوید

براساس این اساسنامه ، ابتدا بانک مرکزی به مدیران یا افسران بانک متخلف هشدار می دهد. قدم بعدی برای آن بانک یا موسسه متخلف پرداخت روزانه 7000 روپیه برای تخلف آن است. در مرحله بعدی روند قانونی ، بانک مرکزی متخلف را از بانک یا موسسه منع انجام برخی یا همه کارهای بانکی به طور موقت یا دائمی منع می کند.

در بخشنامه ای ، بانک مرکزی دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسه اعتباری را به شبکه بانکی صادر کرد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)