فهرست مطالب

مقدمه

وکیل دادگستری در جهت عدالت و امنیت قضایی بار سنگینی بر دوش دارد. وکیل دادگستری می بایست  از تضمین کافی برخوردار باشد تا از گزند ظالم در امان باشد.

در کشور ما مقرراتی وجود دارد که وکیل دادگستری را از گزند حوادث مصون می دارد.

الف –ممنوعیت تعلیق:

طبق ماده 17 ل.ق.ا.ک.و.د (( هیچ وکیل دادگستری  را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی ))

تعلیق موقت وکیل به درخواست وزیر دادگستری یا رئیس کانون از دادگاه وکلا به عمل آورد. چنانچه دادگاه مزبور رای به تعلیق صادر نماید رای صادره قابل اجرا اما قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است،

رای عدم تعلیق وکیل دادگستری نیز از طرف وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس کانون وکلا در همان مرجع قابل تجدید نظر می باشد.

وکیل دادگستری

ب- برخورداری از احترامات :

طبق ماده واحده مصوبه (( انتخاب وکیل دادگستری توسط اصحاب دعوا )) مهر ماه 1370  مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شغلی شاغلین قضا برخوردار می باشد.

شاغلین قضا در صورتی می توانند مورد تعقیب قرار گیرند  که دادگاه انتظامی قضات قرار تعلیق آنها را پس از رسیدگی به دلایل صادر نماید..

بنابر این تعقیب کیفری وکیل دادگستری مستلزم طی همان مراحل برای قضات می باشد.

وکیل دادگستری

 تعقیب کیفری

هرکس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به 15 روز تا سه ماه زندان محکوم می شود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)