سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت اداری

ساختار  دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در تهران مستقر و در حال حاضر دارای ۲۵ شعبه می باشد .

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

هر شعبه از یک رئیسی عضو علی البدل تشکیل می شود . رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشد از رئیس دیوان درخواست مشاور می نماید. رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود .

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

ممکن است شما نیازمند وکیل خوبه دیوان عدالت اداری باشید .

در این  صورت می‌توانید آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 تماس گرفته و مشاوره دیوان عدالت اداری داشته باشید.

وکیل خوب دیوان عدالت اداری چه ویژگی هایی باید داشته باشد

اول اینکه وکیل خوب دیوان عدالت اداری باید دارای دکترای حقوق عمومی بوده یا اینکه به صورت تخصصی در موضوع دیوان عدالت اداری فعالیت داشته باشد.

آقای دکتر نجات مدت ۱۰ سال به صورت تخصصی در دیوان عدالت اداری فعالیت دارد.

فعالیت تخصصی در دیوان عدالت اداری یعنی اینکه وکیل دیوان عدالت اداری غیر از پرونده های دیوان عدالت اداری پرونده دیگری را انجام نمی دهد.

بنابراین استفاده از ایشان بسیار مهم و مثبت ثمر می باشد

رئیس دیوان عدالت اداری

رئیس شعبه اول سمت رئیس کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد.

رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید  و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی عادل امین متقی عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران را وادار به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته باشند و اعتیاد به مواد مخدر نداشته باشند و به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم نشده باشند.

قضات دیوان

ماده ۳ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب   قضات دیوان از بین قضات دادگستری قضات شهر و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند از طرف رئیس قوه قضاییه برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره آنها بلامانع است .

در کنار هر یک از شعب دیوان دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و رایگان است .

احکام دیوان

احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله مامورین ابلاغ دادگستری به عمل آید . دیوان عدالت اداری در مواردی به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نماید .

ماهیت دیوان عدالت اداری

قانونگذار دیوان عدالت اداری را مرجع شکایت استخدامی کارکنان اداره نیز قرار داده است . تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به موجب بند الف از قسمت ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت این مرجع می باشد .

دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع اداری و بنابراین بالاترین مرجع اداری نیز شمرده می‌شود . به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری هیات های بازرسی کمیسیون‌های مانند کمیسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مصوب ۱۳۵۴ کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .

شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما

در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در ردیف مراجع اداری قرار گرفته و آرای قطعی آنها قابل شکایت در دیوان است.

 

وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت اداری
وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت اداری

 مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

علی رغم اینکه حقوق کارگر در حال حاضر از شاخه های حقوق عمومی شمرده می‌شود باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود .

رسیدگی به شکایت قضات-وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحد ها و موسسات مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و همچنین مستخدمین موسسات که مشمول قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . بنابراین موسسات و سازمانهای که شمول قوانین مربوط به واحدهای دولتی به آنها مستلزم ذکر نام آنها است می‌توانند در دیوان عدالت اداری مشترکاً یا خوانده قرار گیرد مگر از جانب مستخدمین این قبیل سازمان ها آن هم در صورتی که شکایت از جهت ضایع شدن حقوق استخدامی آنها باشد.وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت اداری

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)