سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

طلب قرار دادن مهر

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آنرا مهر زوجه خود قرار دهند زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آن از  ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خاص که زوجه صاحب آن شود مانند حق انتفاع مدت معینی

  آیا می‌توان تعهدی که موضوع آن منفی است مانند آن که تعهد به نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه متعلق به زوجه مهر قرار دهد؟

با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

می‌توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع شود و در این امر زوج ازحق ساختن بنای مرتفع در قبال خانه منتفع می شود وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه
وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

مهریه منفعت

منفعت انسان اگرچه ابتداً مال نیست به گونه که مورد اجاره واقع می‌شود می‌توانند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن قرار دهد. زیرا منفعت پس از تنبیه به دیگری مال می‌گردد. چنانکه در اجاره اشخاص است اگرچه عده ای از فقها ایراد نمودند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس قرار گیرد. در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد.وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

قرارداد یک مهر برای دو زن-وکیل خوب برای مهریه-وکیل خوب مهریه

قرار دادن یک مهر برای دو زن در یک عقد پرسش پیش می آید که آیا در یک عقد میتوان دو زن را با یک مهر ازدواج کرد مانند آنکه کسی به وکالت از دو نفر دو زن را برای آنها نگاه کنم چنان که بگوید به نکاح در آوردم مونیر را برای پرویز و ستاره را برای جمشید به یک میلیون ریال مهر بی آنکه دو زن را برای خود ازدواج کند و یا یک مهر برای آنها قرار دهد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)