وکیل خانواده شهرک غرب-وکیل خانواده در تهران شهرک غرب

فهرست مطالب

جهت مشاوره می توانید با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

اهمیت اخذ وکیل

خانواده مهمترین نهادی است که جامعه را تغذیه کرده و در سلامت و بیماری و انحراف در سازگاری و نابهنجاری آن موثر است .در واقع خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی پایه و اساس شناخت اجتماعی محسوب می‌شود خانواده شالوده  هر جامعه متمدن است و طی قرن های اجتماعی به عنوان پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگی های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است.

اهمیت خانواده-وکیل خانواده شهرک غرب-وکیل خانواده در تهران شهرک غرب

خانواده در تمامی جوامع از جوامع صنعتی پیشرفته تا جامعه در حال عوامل موثر بر طلاق توافقی و بررسی قانونی آنگذر از سنت دچار تغییر و تحول گشته است .تغییرات خانواده بی تناسب با تحولات اجتماعی نمی باشد این تحولات عرصه ای نو در زمینه پدیده طلاق توافقی ایجاد نموده است .در سال های اخیر زوجین تمایلبیشتری به طلاق توافقی پیدا کرده‌اند و شناسایی عوامل موثر بر این پدیده امری ضروریست در واقع طلاق به طور کلی و طلاق‌های توافقی پرشمار مهمترین تهدید علیه بنیان خانواده است.

وکیل خانواده شهرک غرب-وکیل خانواده در تهران شهرک غرب
وکیل خانواده شهرک غرب-وکیل خانواده در تهران شهرک غرب

طلاق در ایران

طلاق پدیده ای تاریخی و در عین حال اجتماعی است که با پیدایش ازدواج توأم بوده است .طلاق توافقی علاوه بر تعارض با برخی از احکام فقهی طلاق فاقد تعریفی جامع در قانون ایران است عدم رعایت مفاد مند

رج در قانون یا صرفاً اجرای سوریان موجب تسهیل جدایی و افزایش آمار طلاق در جامعه ایرانی شده که با سیاست شریعت اسلامی منافات داشته در این سال‌ها چالش اساسی در تحکیم بنیان خانواده ایجاد کرده است

طلاق توافقی

طلاق توافقی علاوه بر تعارض با برخی از احکام فقهی طلاق فاقد تعریفی جامع در قانون ایران است عدم رعایت مفاد مندرج در قانون یا صرفاً اجرای سوریان موجب تسهیل جدایی و افزایش آمار طلاق در جامعه ایرانی شده که با سیاست شریعت اسلامی منافات داشته در این سال‌ها چالش اساسی در تحکیم بنیان خانواده ایجاد کرده است.

عوامل موثر بر طلاق توافقی و بررسی قانونی آن

جهت مشاوره می توانید با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)