فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

تعریف سفته

 سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد ميكند تا مبلغ معيني را در تاريخ سر رسيد آن كه ممكن است يك روز معين يا عندالمطالبه باشد در وجه شخص معين يا حواله كرد او يا در وجه حامل پرداخت نمايد.
در عرف بانكداري از اين سند بيشتر بانك ها براي تضمين وام هاي پرداختي به مشتريان خود استفاده ميكنند.وکیل جهت وصول سفته-وکیل متخصص سفته
سفته نيز مانند ديگر اسناد تجاري براي اينكه مورد حمايت قانونگذار به عنوان سند تجاري قرار گيرد بايد از شرايطي برخوردار باشد.

شرايط شكلي كه در هنگام تنظيم سفته بايد رعايت شوند كدامند؟

امضا يا مهر صادر كننده
تاريخ صدور سفته
مبلغ سفته
گيرنده وجه كه ميتواند شخص معين باشد يا سفته در وجه حامل باشد.
تاريخ پرداخت سفته كه ميتواند روز معيني باشد و يا عندالمطالبه باشد بدين معنا كه به محض مطالبه دارنده سفته صادر كننده مكلف به پرداخت باشد.

ايا امكان اينكه وكيل به جاي صادر كننده سفته را امضا نمايد وجود دارد و در اين صورت تعهد صادر كننده چقدر است؟

بله. وكيل ميتواند در حدود اختيارات خود سفته را از طرف موكل خود امضا نمايد.

اگر بين مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد كدام يك معتبر است؟

در هر صورت اختلاف بين مبلغ به عدد و مبلغ به حروف ، مبلغ به حروف معتبر است. همچنين اگر مبلغ سفته بيش از يك بار نوشته شده باشد مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

سفته را به چه طريقي ميتوان به شخص ديگري انتقال داد؟

معمولا هرگاه كسي بخواهد سفته را به ديگري انتقال دهد با پشت نويسي مبادرت به اين كار مي نمايد كه به دو صورت انجام ميشود.
هنگامي كه سفته پشت نويسي ميشود اصل بر اين است كه اين كار براي انتقال سفته به شخص ديگري انجام شده، اما گاهي دارنده سفته به ديگري وكالت ميدهد تا وجه سفته را وصول نمايد در اين مورد بايد در پشت سفته قيد نمايد كه پشت نويسي به منظور وكالت در وصول ميباشد.وکیل جهت وصول سفته-وکیل متخصص سفته

وکیل سفته

مسئوليت ضامن سفته چگونه است؟

ضامن با كسي كه از او ضمانت كرده مسئوليت تضامني دارد. به طور مثال اگر ضامن از صادر كننده سفته ضمانت كرده باشد تنها با صادر كننده مسئوليت تضامني دارد بنابراين مسئوليت صادر كننده به هر علتي از بين برود ضمانت ضامن نيز منتفي ميشود.وکیل جهت وصول سفته-وکیل متخصص سفته

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)