وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت با وکیل ثبت برند به شماره واتساپ 09122888366 تماس بگیرید.

سایقه علائم تجاری

با تحولات صنعتی و توسعه روابط بازرگانی ، مسئله حمایت از کالا ها، اختراعات و اکتشافات  و جلوگیری از رقابت نامشروع موجب تشکیل  اتحادیه بین المللی مالکیت صنعتی گردید.کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در 20 مارس 1883 در 19 ماده تدوین گردید.

در ایران برای اولین بار در سال 1304 شمسی  قانون راجع به ثبت و حمایت از علائم تجاری تصویب گردید.آئین نامه اجرایی آن مصوب 1310 شمسی و اصلاحیه آن مورخه 1327 شمسی می باشد.

وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند
وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند

علائم تجاری-وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند

علائم تجاری نشانه ای است که برای معرفی کالا یا محصول یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه  بوده یا اسم منطقه و شهر ( مثل خرمای مفاضتی بم ) یا علامت و ترسیمات و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات علامت تجاری را اینگونه تعریف می کند:

علامت تجاری عبارت است از هر  قسم  علامتی اعم از نقش ، تصویر ،رقم ، حرف، عبارت ، مهر ،لفاف و غیر آن  که برای امتیاز  و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند

طبق ماده فوق نوع علامت جنبه حصری ندارد بلکه با توجه به ابتکار فرد برای شناسایی محصولات واحدی های تولیدی ، صنعتی یا خدماتی، به صورت کلمات ، حروف ، ارقام یا تصاویر افراد عادی و دانشمند یا به صورت آهنگ باشد.وکیل ثبت برند-وکیل برای ثبت برند

علامت تجاری علاوه بر اینکه باید با سایر علائم تجاری تمایز داشته باشد و با نوع و جنس کالا ارتباط تنگاتنگی داشته باشد باید توام با ابتکار و نو آوری ترسیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در این علائم استفاده نشود.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)