سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

مقدمه

ممکن است شما با مشکلات حقوقی مختلف در گیر شده باشید و نیاز به یک وکیل خوب در تهران داشته  باشید . در این مقاله پیرامون نحوه عملکرد یک وکیل خوب توضیح می دهیم.

1- پیگیری

برای موفقیت در هر کاری از جمله کارهای حقوقی پیگیری شرط اول را می زند. در یک دعوی حقوقی تا وکیل جسارت لازم در پیگیری امور حقوقی و قضایی را نداشته باشد نمی تواند آن پرونده را به موفقیت برساند . زمانی که یک شکایت مطرح شد وکیل باید  مرتبا به آن پرونده سر بزند و روند کار را جویا شود در غیر اینصورت  ممکن است پرونده با اطاله دادرسی مواجه گردد . بنابر این پیگیری از عناصر اصلی پیروزی در دعاوی حقوقی است.

2- جسارت لازم

(عنوان:وکیل در تهران، وکیل خوب در تهران)

ممکن است وکیل حتی پیگیری داشته باشد لیکن جسارت لازم در طرح مسائل و قدرت و شهامت کافی را نداشته باشد. منظور از جسارت لازم این نیست که خدایی نکرده وکیل محترم به مقامات قضایی و اصحاب دعوا توهین نماید بلکه منظور این است که بتواند با قدرت و شهامت در دادگاه احقاق حق نماید و نسبت به موکل خود حس مسئولیت داشته باشد.

3- دقت و نظم

(عنوان:وکیل در تهران، وکیل خوب در تهران)

وکیل باید در کارهای خود دقت و نظم داشته باشد. اوراق مربوط به موکل را با نظم و ترتیب نگاه دارد و  اگر از موکل اصل مدرکی را دریافت نمود در حفظ آن اصول کوشا باشد . همچنین با دقت مواعد دادرسی و اوقات احتیاطی و نظارت را  یادداشت نماید و در آن مواعد در دادگاه حاضر باشد و در صورت نیاز به اعتراض. در وقت مقتضی به قرارها و احکام دادگاهها در صورت لزوم اعتراض نماید و در اصطلاح شش دانگ حواسش به پرونده باشد.

4- رعایت اصول اخلاقی

(عنوان:وکیل در تهران، وکیل خوب در تهران)

وکیل باید در پرونده ها رعایت انصاف را بنماید و اصول اخلاقی را رعایت کند و خدای ناکرده به موکل دروغ نگوید یا با طرف مقابل تبانی نکند در اینصورت  است که می تواند در پرونده ها موفقیت حاصل نماید.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)