فهرست مطالب

وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

مقدمه

نام خانوادگی مختصر اشخاصی است که به نام آنها ثبت شده و پس از فوت به وراث قانونی آنها منتقل می شود .

اهمیت نام خانوادگی-وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگی برای تشخیص هویت افراد جامعه در روابط بین آنها به کار میرود و بدین جهت ماده ۹۹۷ قانون مدنی می گوید هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است.

بنابراین  داشتن نام خانوادگی الزامی است و هر کس می‌تواند هر نامی را برای خود انتخاب نماید. هرچند هر که ترکیب شده باشد و اگر چه مفهوم و معنای را دارا نباشد.

نام های خانوادگی ممنوعه

به جهات مخصوص اشخاص نام‌های خاصی را که نظام‌نامه شمرده است نمی توانند برای خود انتخاب نمایند. این نام ها عبارتند از 1-نام  های منتسب به خاندان سلطنت و القاب و اسامی مربوط به عناوین و مناصب دولتی و بنگاه‌های همگانی به طور کلی  نامهای مشاهیر و دانشمندان معروف که اسامی آنها از طرف وزارت فرهنگ معین و ابلاغ شده باشد. نام هایی که صورت لقب را دارد. واژه های منتسب به زبان های بیگانه. نام هایی که حق تقدم آنها با دیگران است و با اضافه کردن اسم محلی یا یک حرف به آن به طوری که در معنی هیچ گونه تغییری حاصل نشده و موجب اشتباه باشد.

قانون ثبت-وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال می گوید هر کس باید برای خود نام خانوادگی مخصوص انتخاب کند. زوجه و کلیه اولاد و فرزندان ذکور و اناث و شخصی که تحت ولایت او هستند به نام آن مصون خواهند بود. کسانی که تحت ولایت نیستند می توانند نام خانوادگی دیگری برای خود اختیار نمایند. کسانی که ۱۸ سال تمام دارند طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم رشد آنها پس از ۱۵ سالگی صادر شده است.وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

 

وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

اعتراض به تغییر نام خانوادگی

اگر کسی نام خانوادگی خود را در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می تواند در ظرف مدت را به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض نماید.وکیل تغییر نام خانوادگی-وکیل برای تغییر نام خانوادگی

حق تقدم

ماده ۴۰ قانون ثبت احوال می گوید حق تقدم نام خانوادگی اشخاص پس از فوت به وراث قانونی آنها انتقال می یابد و هر یک از ورثه می توانند دیگری را که بخواهد آن نام را اختیار کند .رد اعتراض و تعقیب قرار دهد ولی مشترکان می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار کند. بنابراین یک نفر از ورثه نمی‌تواند به شخص خارج از خانواده خود اجازه دهد که به نام خانوادگی نامیده شود زیرا نام متعلق به تمامی ورثه است.

 

 

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)