فهرست مطالب

وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۸ این قانون مربوط به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی است و ماده ۷۱۹ نیز ناظر بر الزام راننده به کمک به مصدومین میباشد.

قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی

قتل غیر عمد موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی :ماده ۷۱۴ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا دریایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمد شود مرتکب شش ماه تا سه سال و نیز به پرداخت دیه به صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

رکن مادی-وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

رکن مادی  ارتکاب جرم، منظور از وسیله نقلیه وسیله ای است که به طور کامل و به همراه راننده نقل مکان می‌کنند اعم از اینکه موتوری باشد یا نباشد.

بنابراین دوچرخه قایق موتور سیکلت خودرو کشتی قطار، مترو هواپیما، بالگرد و امثال آنها از مصادیق وسایل نقلیه هستند. همچنین جرثقیل ،چرخ وفلک های موتوری مستقر در محل های بازی اطفال و امثال آنها از مصادیق وسایل موتوری ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی می باشد و در مقابل دستگاه های موتوری مانند آسانسور کمباین  شین برش کاغذ، آسیاب موتوری را نمی‌توان در شمول وسایل موتوری موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار داد.وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران
وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

سمت مرتکب جرائم تصادفات

سمت مرتکب تصریح مقنن در ماده مربوط به واژه راننده و متصدی، نشانه مقید بودن این جرم به وضعیت خاص مجرم است و به عبارت دیگر در این ماده مرتکب در صورتی عنوان راننده یا متصدی داشته باشد قابل تعقیب خواهد بود:

منظور از راننده

الف راننده منظور از راننده در این ماده هر کسی است که هدایت وسیله نقلیه اعم از زمینی هوایی دریایی را بر عهده دارد. همچنین صرف نشستن پشت فرمان رانندگی محسوب نمی شود.وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

ب- حادثه نیز باید همزمان با رانندگی باشد، بنابراین اگر پس از این که راننده اتومبیل را ترک میکند بر اثر نشت بنزین حریق ایجاد گردد و صدمه ای وارد آید حتی با احراز تقصیر راننده نمی توان  موضوع را مشمول جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دانست همچنین داشتن گواهینامه شرط راننده بودن نیست و لذا مهارت نیز شرط نخواهد بود .در این زمینه دیوان عالی کشور را اینگونه بیان می کند: این رای قابل انتقاد است اگر کسی بدون داشتن پروانه پشت رول بنشیند و چند نفر اتومبیل را حرکت دهد و کسی بین دیوار و اتومبیل بمانند و فوت شود چون به این عمل رانندگی گفته نمی شود تاثیر نداشتن پروانه رانندگی موجب بزهکاری متهم باشد پس رابطه این قتل غیر عمد را با بی احتیاطی باید مورد توجه و رسیدگی قرار داد. همچنین رانندگی در این ماده ملازمه با حضور راننده در وسیله نقلیه دارد و لذا چنانچه با تجهیزات کنترل از راه دور اقدام به هدایت وسیله نقلیه شود در صدق رانندگی تردید است.وکیل تصادفات رانندگی-وکیل تصادفات-وکیل تصادفات در تهران

 

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)