سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل تسخیری-وکیل تسخیری و معاضدتی-وکیل معاضدتی

فهرست مطالب

وکالت اتفاقی-وکیل تسخیری-وکیل تسخیری و معاضدتی-وکیل معاضدتی

ماده ۵۵ قانون وکالت ۲ البته بر  اساس ماده ۲ قانون وکالت اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشند می‌توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوطه برای بستگان سببی یا نسبی خود را در درجه دوم از طبقه سوم به کالت نمایند ۲ برابر ماده ۱۵ قانون امور حسبی تبصره آن در امور حسبی اشخاص ذینفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند و یا نماینده بفرستند و نیز می‌تواند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند . نماینده در این ماده اعم از وکلای دادگستری و غیر آن است

وکیل تسخیری

کانون وکلا مکلف از امکانات لازم برای دسترسی اشخاص کم بضاعت و آنهایی که امکان پرداخت حق الوکاله را در زمان بهره مندی از خدمت وکیل ندارند فراهم کند .

ماده قانونی وکیل تسخیری

متن ماده ۳۲ قانون وکالت به صراحت و بدون ابهام این تکلیف را مقرر کرده و پیامد فراهم کردن امکانات لازم در این خصوص را نیز پیش بینی نموده است . طبق ماده ۳۲ قانون وکالت در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود.

وکیل برای بی بضاعت-وکیل تسخیری-وکیل تسخیری و معاضدتی-وکیل معاضدتی

کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تغییر در موقع انتخاب وکیل نیستند .

تشخیص عدم بضاعت  یا عدم توانایی اشخاص برای تعدیل حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است .

وکیل تسخیری-وکیل تسخیری و معاضدتی-وکیل معاضدتی
وکیل تسخیری-وکیل تسخیری و معاضدتی-وکیل معاضدتی

الزامی بودن وکیل معاضدتی

هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشت یا به علت افزایش بهای امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را متوقف سازد.

تبصره کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد.

از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کار گشایی ممنوع است .

وکیل تسخیری اجباری

بنابراین به موجب ماده ۹ قانون اول مرداد ۱۳۳۷ و با لحاظ وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸ ۶ ۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین وکیل تسخیری در جرایم با مجازات قانونی اعدام یا حبس دائم ضروری است . در حال حاضر به صراحت تبصره یک ذیل ماده ۱۸۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس یا اعدام یا رجم و حبس ابد باشد چنانچه متهم شخصی وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور معرفی وکیل امتناع ورزد .

وکیل در جرائم اطفال

در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مذکور به درخواست متهم دادگاه تحت شرایط برای وکیل تعیین می کند در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است با او ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کند .

عدم تعیین وکیل

چنانچه ولی سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل نکند و خود حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد  با توجه به حق شخص در انتخاب وکیل و عدم زوال آن با تعیین وکیل تسخیری به نظر می رسد چنانچه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع می شود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)