سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

مقدمه

قانون تجارت در ماده 1 بیان می دارد: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری را احصا کرده . این احصاء مواد قانونی این فایده را دارد که می توان مواردی را شناسایی کرد از جمله :بدست آوردن ملاکی برای تعریف تاجر و شرکت های تجاری

تشخیص اهلیت تاجر

تعیین سیستم حقوقی  انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری – فرض مسئولیت تضامنی  اعمال مقررات ورشکستگی به عادی تقصیر و تقلب . مقررات جزایی خاص –

منظور از اعمال تجاری ذاتی چیست؟اعمالی است که شناسایی آن به ما امکان تعریف تاجر را می دهد .

اعمال تجاری موضوعی : این اعمال در صورتی که توسط تاجر و یا غیر تاجر انجام شود همیشه تجاری محسوب می شود.

اعمال تجاری تبعی: به اعمالی اطلاق می شود که بوسیله تاجر برای نیاز شغلی خود یا به مناسبت آن انجام شود.

اعمال تجاری ذاتی

این اعمال شامل 1- فعالیت های مبادلاتی  2- فعالیت های صنعتی  3- فعالیت های مالی و 4 – خدمات واسطه های تجاری می باشد.

فعالیتهای مبادلاتی

در این مورد باید گفت کلیه اعمال تجاری مندرج در ماده 2   باید به صورت حرفه ای انجام شود تا تجاری محسوب شود. و معامله اموال غیر منقول تحت حاکمیت قوانین مدنی قرار دارد و به هیچ وجه تجاری محسوب نمی گردد. البته عملیات شرکت حتی در مورد معاملات منقول نیز تجاری است.

بنابر این فقط کافی است که خرید به قصد فروش باشد تا عمل تجاری محسوب گردد.

امروزه اجاره اموال منقول وقتی تجاری محسوب می گردد که به صورت حرفه ای انجام پذیرد مانند بنگاههای اجاره اتومبیل و غیره

بدیهی است که بنگاههای اجاره اموال غیر منقول  عمل مدنی است ولی اگر مالک شرکت تجاری باشد عمل به تبع آن تجاری خواهد بود. همچنین کارخانه جاتی که کالا را تغییر شکل بدهند کارخانجات تجاری محسوب می گردند.

فعالیتهای صنعتی

بنگاههای حمل و نقل

طبق بند 2 ماده 2 قانون تجارت  تصدی به حمل و نقل از راه خشکی و آب و هوا به هر نحو تجاری محسوب می گردد.

طبق تعریف فوق حمل و نقل از طریق راه آهن، اقیانوس یا سایر راههای آبی  عمل تجاری محسوب می گردد.وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

بنگاههای تغییر و تبدیل مواد  به محصولات

طبق بند 4 ماده 2 قانون تجارت  تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد  تجاری محسوب می گردد.

موسسه نمایشگاههای عمومی

اعمال کلیه نمایشگاههای عمومی مثل تاتر سیر و سینما  که به صورت حرفه ای انجام پذیرد تجاری محسوب می گردد.

وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران
وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

فعالیت های مالی-وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

عملیات صرافی شامل عملیات بر روی پولهای داخلی  و عملیات بانکی  اعم از بانک خصوصی و دولتی تجاری محسوب می شود.

عملیات بورسی نیز که بوسیله کارگزاران بورس انجام می گیرد تجاری است.وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

خدمات واسطه ای تجاری

همانند بنگاههای حق العمل کاری، دلالی  و بنگاه عاملی فروش نیز اعمال تجاری محسوب می گردد.وکیل تجاری-وکیل تجاری در تهران

موسسه عملیات حراجی

عملیات حراجی که در انبار های عمومی اموالی به حراج گذاشته می شود نیز تجاری محسوب می گردد.

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)