سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها

مقررات اجتماعی-وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

آن مقررات و قواعد موجود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و قواعد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است.

عوامل اجتماعی موثر بر قانون

مولود عوامل اجتماعی مذکور بر سه دسته اند عادات مذهب و اخلاق. مقررات هر یک از آنها دارای کیفیت و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات دچار کیفر مزبور می گردند .

اخلاق و قانون

انچه مقررات عادات و اخلاق دارای جزای وجدانی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را بر علیه متخلف برمی‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزای دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذاهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را رعایت می نمایند.

مذهب ایرانی ها

ایران مانند جامعه های سیاسی دیگر در قسمت های مختلف از حقوق اساسی مدنی کیفری تجاری و اداری دارای قوانین مختص به خود می‌باشد که عادات و اخلاق و مذهب و همچنین نظریات علمی حقوقی در وضع آن رعایت شده است.

مذهب ایرانی ها و اقلیت ها

ایرانیان دارای مذهب جعفری اثنا عشری می‌باشند و اقلیتهای مذهبی از اهل سنت و زرتشتی و مسیحی و یهودی نیز بین آنها زندگی می کنند . حقوق مدنی مانند اقسام دیگر حقوق از جهات مختلف مورد مطالعه حقوق این قرار گرفته است دو آن جهاد عبارتند از تاریخی حقوقی تطبیقی فلسفی قضایی برای روشن شدن فرق بین جهات مختلف یکی از مسائل حقوق مدنی را به طور مثال مورد مطالعه قرار می دهد مسئله لزوم نگه داشتن عده برای زوج در مورد طلاق و فوت زوج.

 وظیفه دادگاه در رعایت روح قوانین

منظور از اینکه دادگاه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف عادت مسلم قضیه را حل و فصل نماید چیست؟وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها

قوانین موضوعه

منظور ماده از روح قوانین موضوعه اصول و قواعد حقوقی و همچنین نظریه های علمی میباشد که مبنای قوانین مزبور قرار گرفته است. منظور از مفاد قوانین موضوعه مفهوم آنهاست مانند مفهوم موافق و مخالف .

این ائین  بر اصول و قواعدی مبتنی است که دانشمندان حقوق آنها را با دقت های فلسفی و علمی و رعایت اصول مسلم اجتماعی اتخاذ نموده‌اند.وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها

اختلافاتی که بین قوانین کشورها مشهود است ناشی از اصول و قواعد مختلفی است که هر یک پیروی نموده یک زیرا چه بسا اصول و قواعدی را که در کشوری وضع شده است کشوری دیگر آن را نمی پذیرد .

وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها
وکیل برای مسیحی-وکیل برای یهودی-وکیل اقلیت ها

اختلاف بین قوانین کشور ها

اختلاف اصول و قواعد حقوقی در قوانین کشور ها ناشی از نظریات علمی و سرچشمه های حقوقی مختلفی است که قوانین کشورها برای آنها استوار می باشد . مسئله قوانین فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومی می‌گیرد بر اصول و قواعد استوار است که در حقوق رومی از آن پیروی شده با در نظر گرفتن نظرات دانشمندان حقوق  و در قوانین مدنی اصول و قواعدی پیروی شده که فقه جعفری امامیه از آن تبعیت کرده است و فقها آن را   بیان نموده‌اند.

روح قانون

برای به دست آوردن روح و مفاد قوانین موضوعه اطلاعات کافی حقوقی لازم است.   به وسیله اطلاعات جزئی که برای فهم سطحی مواد قانونی به کار میرود  می‌توان به روح و مفاد قوانین دست یافت و بدین جهت است که اسلام قوه استنباط را شرط قضاوت می شمارد. چه بدون داشتن قوه مزبور   نمی تواند در مواد چهارگانه بالا دعاوی را در حدود قانون حل و فصل نماید و در مقابل ایمان و وجدان خود خجل و مسئول خواهد بود .

 

  عرف و عادت

منظور از عرف و عادت مذکور در ماده ۳ آیین داد دادرسی مدنی عرف و عادت جامعه است به امری که در نتیجه تکرار افراد به آن عمق نفرت پیدا نموده اند که عمل برخلاف آن چنانچه منکر جلوه می‌دهد که احساسات افراد را به شدت جریحه دار می نماید. این گونه عادات اغلب سرچشمه مذهبی دارد .

قوانین از نظر حفظ نظم و آرامش جامعه عرف و عادات را محترم شمرده و رعایت آن را لازم دانسته و عرف و عادت که به این درجه از تأثیر نرسیده یا مثل من باشد قانون آن را محترم شمرده زیرا تخلف از آن موجب اخلال نظم نمی گردد ، این است که ماده عرف و عادت را با کلمه مسلم مقید نموده است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)