فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

  وصيت

مرگ شخص باعث ميشود كه نتواند در اموال و دارايي هاي خود دخالتي كند و به بيان ديگر هرشخصي پس از مرگ كليه حقوقش را از دست ميدهد با اين حال قانونگذار به خاطر احترام به اراده متوفي به او اجازه داده تا با شرايطي در اموال و حقوق خود پس از مرگ نيز دخالت كند.

موجبات وصیت

اصولا شخص به دو شكل ميتواند در اموال خود براي بعد از مرگش دخالت كند يا مالي را مجانا براي بعد از مرگش به كسي تمليك كند و يا اينكه انجام كاري را براي بعداز مرگ خودش بر عهده شخص ديگري واگذار نمايد. براي انجام اين كارها از وصيت استفاده ميشود.

تصرف نوع اول را وصيت تمليكي و نوع دوم را وصيت عهدي ميگويند.

شخصي را كه وصيت ميكند موصي و آنكه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له، و آنچه را كه به موجب وصيت عهدي، كاري بر عهده اش واگذار ميشود، وصي ميگويند.
وصيت كننده بايد نسبت به آنچه كه وصيت ميكند دخل و تصرف داشته باشد بنابراين كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده نميتواند نسبت به اموال خود وصيتي كند.
وصيت كننده تا قبل از مرگ هروقت كه بخواهد ميتواند از وصيت خود بازگردد.اين رجوع ميتواند صريح باشد و يا اينكه آن را پاره كند.

ايا كسي ميتواند ورثه خود را به موجب وصيت از ارث محروم كند؟

هيچ كس نميتواند به موجب وصيت يك يا چندنفر از ورثه خود را از ارث محروم نمايد و چنين وصيتي باطل ميباشد حتي به ميزان يك سوم از دارائي خود هم نميتواند وارثي را محروم سازد.وکیل برای تنظیم وصیت نامه-وکیل وصیت نامه -وکیل وصیت

 

اقدام به خودكشي وصيت كننده:

در صورتي كه اين اقدام به خودكشي موجب مرگ وي شود ، وصيت باطل است و اگر
اين اتفاق سبب مرگ او نشود، وصيت صحيح است.وکیل برای تنظیم وصیت نامه-وکیل وصیت نامه -وکیل وصیت

آنچه كه در مورد آن وصيت ميشود چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

١) مصرف در امر غير مشروع نباشد.
٢)مورد وصيت مال شخص ديگري نباشد.
٣) بيشتر از يك سوم مجموع اموال و دارائي هايش (تركه) نباشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)