وکیل به انگلیسی دارای معنی همچون

LAWYER

ATTORNY

BARRISTER

ADVOCATE

AGENT

COUNCEL           می باشد

تخلفات وکیل

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)