سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاین

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

منظور از واژه افتراء و مفهوم عام آن یعنی نسبت دادن جرم به دیگری است.

ماده قانونی افتراء-وکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاین

جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده ۲۶۹ وضع گردید. هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان ای یا اوراق مزبور یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را سریعاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن جنحه یا جنایت محسوب شود افترا  محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را اثبات نماید.

وکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاین
وکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاین

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی این جرم به موجب ماده ۱۴۰ جایوکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاینگزین ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ به شرح زیر این جرم اختصاص یافت. هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریح نسبت دهد و یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن از جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهدشد تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب مجازات مذکور محکوم خواهد شد.وکیل افترا_وکیل کیفری-مشاوره کیفری آنلاین

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09122888366 واتساپ یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)