سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

خطر سرمایه گذاری در استارت آپ-وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

ریسک بالای سرمایه گذاری در استارتاپ ها و بحران مالی از تمایل سرمایه گذاری طیف گسترده‌ای از سرمایه گذاران کاسته است درنتیجه محدودیت سرمایه گرایش به بازار تامین مالی جمعی از طریق پلتفرم واسط افزایش پیدا کرده است.وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

اهمیت قوانین استارت آپ.

تبادل دارایی سرمایه‌ای محدودیت دانش سرمایه گذاری افراد و ریسک بالای استارت آپ بازار را با اقدامات کلاهبرداری پولشویی و یا از دست رفتن کامل سرمایه رو به رو می کند که نیازمند حضور نهاد ناظر و ابزارهای نظارتی مناسب برای حفظ تعادل میان کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش حمایت از سرمایه گذار است در به کارگیری قوانین موجود بازارهای مالی برای تامین مالی جمعی وجود دارد که قانونگذاران را بر آن داشته که چارچوب جدیدی تعبیه کنند.وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

راههای جلوگیری از کلاهبرداری در استارت آپ

اقدام برای کاهش موانع تامین مالی با اقدامات حفاظتی همراه شده است و علیرغم استراتژیهای متفاوت قانون گذاری همه آنها از پذیرش شخصیت حقوقی پلتفرم و انتقال اقدامات مدیریتی و کنترلی اکوسیستم به آن کاهش هزینه های اخذ  مجوز و محدود کردن خدمات مجاز پلتفرم جایگزینی اعلامیه پذیره نویسی با اسناد افشا ساده تر محدود کردن نوع و میزان تامین مالی سقف سرمایه گذاری و نقل و انتقال اوراق بهادار ممنوعیت تبلیغ عمومی صلاحیت سرمایه گذار مجموعه اقدامات کلی هستند بهره برده اند.وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

اهمیت استارت آپ

نوآوری موتور محرک اقتصادی در دنیای امروزی شناخته می ‌شود که بدون آن اقتصاد ها از ایجاد مزیت رقابتی بازار باز خواهند ماند با اینکه نوآوری در هر شرکت بزرگ و کوچک و متوسط اکان‌پذیر است اما متخصصین بر این باورند که استارت آپ ها با  رشد سریع خود می ‌توانند محل مهمتری برای خلق نوآوری باشند نوع آوری باعث می شود که شرکتهای کوچک که در آغاز دوره فعالیت خود قرار دارند ظرفیت بسیار بالاتری   شرکت‌های با سابقه ده سال بیشتر برای ایجاد و افزایش اشتغال داشته باشند همچنین مطالعات نشان می دهند که رشد  اقتصادی نیز ارتباط تنگاتنگی با رشد شرکت های نوپا و متوسط دارد.

وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها
وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

ریسک سرمایه گذاری در استارت آپ

سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا و کوچک علاوه بر ریسک سیستماتیک ریسک تقلب و سوء استفاده توسط ناشر اوراق یا صاحب پروژه رانیز با خود به همراه دارد ساختار توسعه تامین مالی جمعی شاید تا حدودی بتوانند این ریسک را پوشش دهد با این حال میتوان  به عنوان قانونگذار از احتمال چنین اقداماتی چشم پوشی کرد در حال حاضر راهکارهای عملیاتی مورد نظر نهادهای ناظر محدود کردن تامین مالی شرکت های نوپا کوچک و متوسط بوده است تا از این طریق بتوانند در صورت وقوع اقدامات مجرمانه هم از  حقوق سرمایه گذار حفاظت و هم از شکستن ساختار بازار تامین مالی جلوگیری کنند.

شکست در استارت آپ

امروزه آمارهای جهانی بیانگر این واقعیت است که ۸۰ درصد شرکتهای استارت آپ در مدت کوتاهی شکست می خورند که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت و چالش استارتاپ ها پیرامون ضعف در استراتژی بدنسازی استارتاپ ها است زیرا استارتاپ ها دانش دقیق برندسازی را ندارند و همچنین زمان کافی را به مقوله برندسازی اختصاص میدهند از این رو برای کاهش ریسک شرکت های استارت آپ بازاریابان نیاز به پدیده ای بهنام برندسازی هم آفرینی در استارتاپ ها دارند بر این اساس عوامل برند سازی باید شناخته شود.وکیل ارستارتاپی-حقوق استارتاپ-مسائل حقوقی استارتاپ ها

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)