وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

تابعیت زن خارجی-وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایران را دارا خواهد بود.

تبعیت زن در تابعیت از شوهر خود مدت زمانی از اصول مسلم به شمار می رفت ولی اکنون بعضی کشورها استقلال زن را حفظ کردند و در اثر شوهر کردن تابعیت خود را به  خودی خود از دست نمی‌دهد و به تابعیت سابق خود باقی می ماند.

نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی

ماده ۹۸۷ قانون مدنی در نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی رعایت قاعده اخیر را نموده است برخلاف آنچه در نگاه زن خارجی با مرد ایرانی پیروی کرده است که زن خارجی که شوهر ایرانی کند با انعقاد نکاح به خودی خود به تبعیت دولت ایران در می آید وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

این امر از نظر حفظ آرامش خانواده میباشد زیرا اختلاف تابعیت زوجین ممکن است در عمل ایجاد مشکلاتی به نماید .ایرادی که بر آن وارد است آن است که این اشکالات اتفاقی ممکن است پیش آید ولی نمی تواند موجب گردد که زن برای علاقه‌ای که با مرد خارجی دارد و با او ازدواج میکند استقلال خود را از دست بدهد و اجبار به تابعیت شوهر خود که تبعه کشور دیگری است در آید.

اتباع خارجی

هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد تبعه ایران محسوب خواهد شد وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران.

چنان که در شرایط تغییر تابعیت بیان شد کسانی که طبق مقررات مربوطه به تابعیت ایران داخل شوند ایرانی شناخته می‌شووکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

شرایط اخذ تابعیت ایران

قانون مدنی ایران به کسانی که تبعه خارج می باشند اجازه داده که بتوانند در حدود مقررات معینی تابعیت ایران را قبول به نمایند. ماده ۹۷۹ قانون مدنی می گوید اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند اول به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.  قانون مدنی ایران طبق ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی بیان می‌کند هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. کسانی که قبل از سن ۱۸ سال تمام از طرف دادگاه به دستور ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حکم رشد به دست می‌آورند نمی‌توانند به تابعیت ایران وارد کردند مگر پس از ۱۸ سال تمام زیرا ماده ۹۷۹ قانون مدنی شرط تغییر تابعیت را ۱۸ سال تمام قرار داده است وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

 

در این مورد فرقی نمی کند که قانون دولت متبوع کسی که میخواهد تبعه ایران شود سن بلوغ مدنی را بیشتر یا کمتر از ۱۸ سال قرار داده باشد وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران
وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران

شرط سکونت اتباع در ایران

دوم ۵ سال از متوالی یا متناوب در ایران ساکن شده باشد   منظور از ۵ سال متوالی آن است که در مدت پنج سال از ایران خارج نشود و متناوب آن است که پنج سال در ایران باشد اگرچه تمامی مدت متصل به هم نبوده است مانند کسی که دو سال در ایران بوده و یک سال در خارج مسافرت کرده و سپس مراجعه کرده و سه سال دیگر در ایران مانده باشد وکیل اتباع افغانی-وکیل اتباع عراقی-وکیل اتباع خارجی در ایران.

در مورد دوم این ماده منظور ماده ۹۷۹ قانون مدنی است مدت اقامت در خارج برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ممکن است در بعضی موارد تبعه خارجی در خدمت دولت ایران ماموریت خارج از کشور ایران به او محول شود. قانون مدت خدمت مذکور را در حکم سکونت در ایران دانسته است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)