فهرست مطالب

وکیل ابطال علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

علائم تجاری در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداً در سال ۱۳۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت.

علاوه بر این قانون و آیین نامه اجرایی آن ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز موادی را برای حمایت از علائم تجاری ثبت شده پیش‌بینی نموده.

آیین نامه ای نیز در سال ۱۳۲۸ برای ثبت اجباری علائم صنعتی برای بعضی مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایشی تصویب گردیده. آیین نامه قانون ثبت علائم تجاری که بعد من در سال ۱۳۱۰ به تصویب  رسیده بود در سال ۱۳۳۷ مورد تجدید نظر قرار گرفت.رویه قضایی در ایران در پرونده های طرح شده در این خصوص بر اساس قانون علائم تجاری ۱۳۱۰ اقدام می‌کند.

اعتراض به علامت تجاری-وکیل ابطال علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

ماده ۱۶ قانون ثبت علائم تجاری مقرر می دارد lمتقاضیان  زیر می‌توانند نسبت به ثبت علائمی که تقاضای ثبت آن شده یاس به ثبت رسیده است اعتراض کند :

الف- کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می داند به کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد .اما قانون گذار جدید در سال ۱۳۸۶ به طور سریع دو بند از ماده ۳۲ را به حمایت از علائم تجاری مشهور تخصیص داده است و در واقع مقنن به اهمیت و حساسیت این رو علائم تجاری پی برده و آن را در قلمرو علائم تجاری ممنوعه احصا کرده است.

وکیل ابطال علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری
وکیل ابطال علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

ثبت علائم ممنوعه

ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست موارد فوق و همچنین اگر این علامت به طرز گمراه کننده ای شبیه با ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است .و این یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفا  استفاده از علامت و مالک  معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.البته قانونگذار به تعریف علامت تجاری معروف نپرداخته و مشخص نیست که چه علائمی معروف و مشهور به شمار می رود.وکیل ابطال علامت تجاری-وکیل متخصص علامت تجاری

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)