سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

فهرست مطالب

نحوه اخذ مشاوره آنلاین با وکیل چگونه است.وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

چنانچه می خواهید با وکیل مشاوره آنلاین داشته باشید با شماره 09122888366  واتساپ پیغام دهید و مشاوره خود را آغاز نمایید.

ماهیت عقد وکالت-وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

عقد وکالت از مهم‌ترین عقود جایز میباشد. وکالت علاوه بر حقوق مدنی از مباحث مهم آیین دادرسی هم می باشد. آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸ باب دوم از مواد ۳۱۴۷ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مواد پراکنده مثل مواد ۱۹۰ ۳۴۶ و ۳۸۵ مقررات مربوط به وکالت دادگستری را در بر دارد. در قانون مدنی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ به این موضوع اختصاص داده شده است.وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

تعریف عقد وکالت

قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و تعریف عقد وکالت می‌پردازد و می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

عناصر عقد وکالتوکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

وکالت متشکل از سه عنصر موکل، وکیل و مورد وکالت است و وکیل باید عاقل و بالغ و مختار باشد و محجور  و غیر رشید نمی‌تواند موکل واقع شود. همچنین موکل  باید نسبت به آنچه وکالت می‌دهد مالک را جایز و تصرف باشد وکیل هم باید عاقل و بالغ و مختار و علاوه بر آن قادر به انجام مورد وکالت باشد.وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

مورد وکالت

مورد وکالت هم باید از اموری باشد که قابل توکیل نیست. وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

تعهدات وکیل و موکل

مبحث دوم با عنوان تعهدات وکیل و مبحث سوم  به عنوان تعهدات موکل توضیح داده شده.در این دو مبحث هم نظر به واحد بودن موکل و وکیل دارد و فقط در مورد ۶۷۰ فرض تعدد وکیل را پیش‌بینی می‌کند و تأثیر فوت یکی از وکلا و وکالت دیگری می پردازد بدون اینکه به تاثیر حجر  یکی از وکلا و وکالت دیگری اشاره کند ولی در هیچ ماده‌ای به تعدد موکلین پرداخته است. چون طبق ماده ۱۸۳ عقد به عبارت است از اینکه یک چند نفر در مقابل یکی از چند نفر دیگر تعهد و عمل می نمایند و مورد قبول آنها باشد هرچند این تعریف در مورد عقد وکالت کامل نیست زیرا عقد عهدی را در بر میگیرد و شامل لغو تمدید نمی‌شود ولی مسلما  عقد وکالت یک  عقد عهدی است را شامل میشود.وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

بنابراین برخلاف ظاهر ماده ۶۵۶ عقد وکالت وکیل می تواند متعدد باشند.

طرق انقضاء وکالت

در مبحث چهارم در ماده ۶۷۸ قانون گذار طرق مختلف انقضاء وکالت را بیان می کند و می گوید وکالت  به طرق  زیر منتقضی می‌شود:

یک عزل موکل

دو استعفای وکیل

سه جنون وکیل و موکل

وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده
وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

وظایف موکل در مقابل وکیل

همانطور که می بینیم در هر چهار مبحث قانون‌گذار با فرض اینکه موکل و وکیل متعدد نیست مواد این فصل نوشته است جز در ماده ۶۷۰ که به تعدد وکلا اشاره کرده است بنابراین سوالاتی به وجود می آید که اگر موکلین در وکالت  واحد متعدد باشند  هر کدام چه وظایفی در مقابل هم و چه وظایفی در مقابل وکیل و وکلا دارند و حدود اختیارات آنها چیست ؟از جمله وظایفی که هر یک از موکلین در مقابل سایر موکلین  بر عهده دارد این است که تمام خارجی که وکیل یا  وکلا برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین حق الوکاله را که مطابق توافق باید بپردازد را پرداخت نماید  و  تعهداتی را که در حدود وکالت انجام داده‌  را انجام دهد. هریک از موکلین  به تنهایی نمی‌تواند نحوه انجام مورد وکالت را تغییر دهد. همچنین اغلب وکالت  نسبت به متوقف یا محجور منقضی می‌شود و نسبت به دیگر باقی می‌ماند و عملا وکالت  وکیل یا وکلا در مورد آنها نافذ و در مورد متوقف یا محجور  باطل است. بنابراین چون وکالت  با اراده  جمع اتفاق می افتد  به طور انفرادی نمی‌توان وکیل اقدام نماید.وکیل آنلاین شبانه روزی-وکیل آنلاین 24 ساعته-وکیل آنلاین خانواده

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)